Persbericht seizoen 2021

18
Dec
  • dirt-bike-828644_1920.jpg

Persbericht seizoen 2021

We kijken uit naar 2021 …

Dat we het jaar 2020 - dat gekenmerkt werd door de COVID-19 pandemie - zo snel mogelijk willen vergeten, daar is iedereen het mee eens. Toch blijven we er - met volle moed - volledig voor gaan. Er wordt achter de schermen hard gewerkt om er in maart 2021 opnieuw te kunnen staan. De genomen beslissing in april 2020 met betrekking tot de wedstrijden en de jaarvergunningen van de piloten is en was dé juiste beslissing. Wij danken éénieder die achter ons is blijven staan tijdens het voorbije seizoen dat er nooit is gekomen.

 

Dat de FAM, de Federatie van Amateurs Motorcrossbonden van Vlaanderen, al jaren een voortrekkersrol op zich neemt, zal niemand verbazen. Telkens hadden en hebben we nog steeds 1 doel en dat is de Motorsport in Vlaanderen zijn plaats blijven geven. Dat de tijden veranderen is ook ons, als erkende niet gesubsidieerde federatie van Sport Vlaanderen, niet ontgaan maar als erkende federatie blijven we investeren in de toekomst. Samenwerkingen waren er al met verschillende federaties en dat willen en blijven we behouden ten voordele van onze piloten.

 

Dat de door de Vlaamse overheid erkende en overkoepelende federatie FAM ook uitbreiding kent, hebben we te danken aan de VMCF-federatie, die zich heeft aangesloten bij FAM Vlaanderen. Samen met de federaties VJMO en MCLB, waarbij allen hun eigenheid behouden, zullen zij de toekomst binnen de Amateurs motorcrossers blijven verzekeren en verdedigen, want die liefhebber-motorcrosser blijft zijn plaats verdienen binnen het Motorcrosslandschap dat Vlaanderen, België rijk is. Samen staan en zijn we sterk en dat blijft ook het motto naar de toekomst toe omdat de Liefhebber-motorcrosser dat verdient!

 

Als overkoepelende federatie heeft de FAM samen met de leden-federaties het Protocol voor de opstart van het seizoen 2021 opgesteld en dat zal ons de weg wijzen om opnieuw met volle teugen te genieten van onze geliefkoosde sport. We zijn alles tot in de puntjes aan het voorbereiden zodat we op een veilige en verantwoorde manier een nieuwe doorstart kunnen maken. Er dienen regels opgevolgd te worden om dit mogelijk te maken: daarom vragen wij jullie om de opgelegde maatregelen te respecteren zodoende het wekelijks organiseren van de wedstrijden niet in het gedrang komt. Er wordt veel van ons gevraagd in deze rare tijden maar met een beetje gezond verstand, kunnen we in de kortste tijdspanne opnieuw genieten van onze sport, genieten van ons samen-sterk zijn, de motorcross opnieuw zijn plaats geven die ze verdient! Want wie ontzegt ons van onze geliefde hobby? Ja, die sport die België groot heeft gemaakt …

 

Samen gaan we ervoor en laten het verleden achter ons … de toekomst tegemoet ! Volg de momenteel opgelegde maatregelen goed op, dat de lage cijfers ons in 2021 toelaten om van onze geliefkoosde sport te genieten

 

Namens FAM Vlaanderen,

Uw voorzitter