Welkom - Bienvenue

De VMCF is een liefhebbersfederatie die als voornaamste doel heeft de amateurmotorliefhebber op een veilige en aangename manier motorsport te laten beoefenen
La VMCF est une fédération d’amateurs qui a pour but principal de permettre aux amateurs et aux amoureux des sports moteurs de pratiquer leur passion de manière agréable et en toute sécurité.

Reglement 2020 wordt aangepast/modification en cours

NL - FR

Nieuwsberichten

 • 18 aug

  MON motocross 29 & 30/08 - Geldermalsen - UPDATE

  De MON (Motorcross Organisatie Nederland) organiseert op 29 en 30 augustus een wedstrijd in Geldermalsen.
  Op zaterdag 29/8 komen volgende categorieën aan bod: alle jeugdklassen, Juniors MX2, Nationalen en Inters MX2 en de Inters Open.
  Op zondag 30/8 komen volgende categorieën aan bod: Juniors Open, Dames, Veteranen, Seniorencup 125cc, Seniors Open, Nationalen Open en de Zijspannen.

  BELANGRIJK: PILOTEN MOETEN ZELF OP VOORHAND INSCRHIJVEN VIA www.mon.nl. Geen inschrijving = geen deelname.
  MON stuurt dan een bevestigingsmail met code voor de piloot en één begeleider.
  De rijder heeft de mogelijkheid om voor 2 extra begeleiders de toegang tot het circuit te regelen. Neem hiervoor contact op met MON.

  VMCF VERGUNNINGHOUDERS 2020 kunnen enkel aan deze wedstrijd deelnemen MITS EEN GELDIGE IMBA AFVAARDIGING.
  Interesse om deel te nemen? Vraag dan een IMBA afvaardiging aan bij Martin Roels via mail roels.martin@skynet.be op ten laatste donderdag 27 augustus 2020 12u met volgende informatie: naam, voornaam, adres, geboortedatum, transpondernummer en merk motor. Enkel mits afvaardiging + inschrijving bij MON mits het ontvangen van de code, kan je deelnemen.


  Le MON (Organisation Motocross du Pays-Bas) organise un weekend motocross à Geldermalsen les 29 et 30 août.
  Le samedi 29/8, courses pour les catégories suivantes: toutes les catégories des jeunes,les Juniors MX2, les Nationaux et Inters MX2 et les Inters Open.
  Le dimanche 30/8, courses pour les catégories suivantes: les Juniors Open, les Dames, les Vétérans, le cup des séniors 125cc, les Séniors Open, les Nationaux Open et les Side-Cars.

  IMPORTANT: LES PILOTES DOIVENT S'INSCRIRE VIA www.mon.nl. Pas d'inscription = pas de participation.
  MON vous envoye un mail de confirmation avec un code pour le pilote et un accompagnateur.
  Le pilote a la possibilité de règler 2 accompagnateurs supplémentaires au circuit. Prenze contact avec la MON.

  LES DETENTEURS D'UNE LICENCE VMCF 2020 peuvent participer à ce concours SEULEMENT AVEC UN ACCORD OFFICIEL ET VALABLE IMBA (MANDAT).
  Interessé de participer? Demander un mandat IMBA auprès de Martin Roels par mail: roels.martin@skynet.be poru le jeudi 27 août 2020 à 12h au plus tard muni des informations suivantes: nom, prénom, adresse, date de naissance, numéro du transpondeur et la marque de la moto.
  Vous pouvez uniquement participer au concours avec avec mandat + inscription auprès du MON (ayant reçu un code)

 • 26 jul

  VMCF zoekt nieuwe speaker voor seizoen 2021

  Wij zoeken een nieuwe speaker voor volgend seizoen.
  Ben jij de geknipte kandidaat hiervoor en wens je meer info?
  Contacteer dan Martin Roels (0478 48 26 37) of Alain Hoolants (0475 52 01 45)
  De VMCF dankt Loek Poeth voor zijn jarenlange inzet en samenwerking.


  Nous recherchons un nouveau speaker àpd 2021.
  Êtes-vous le candidat idéal pour cela et souhaitez-vous plus d'informations?
  Veuillez contacter Martin Roels (0478 48 26 37) ou Alain Hoolants (0475 52 01 45)
  La VMCF remercie Loek Poeth pour ses nombreuses années de dévouement et de coopération.

 • 16 mei

  Annulering van het IMBA Europees Kampioenschap 2020 / Annulation du Championnat d'Europe IMBA 2020

  BERICHT VAN HET IMBA-BESTUUR dd 15/05/2020

  Beste sportliefhebbers, het bestuur van IMBA heeft vandaag in zijn bestuursvergadering, via Skype, de beslissing genomen om het IMBA Europees Kampioenschap voor 2020 af te gelasten. Alle afgezegde evenementen en ook de evenementen die nog moeten worden afgezegd omdat er tot 31.08.2020 geen grote evenementen zijn toegestaan, laten zien dat een regulier Europees Kampioenschap niet meer mogelijk zou zijn.
  We hopen dat de federaties misschien nog tot het einde van het jaar het ene of het andere nationale evenement kunnen organiseren.
  Wij hopen u allen in 2021 weer te kunnen verblijden met een mooi IMBA Europees Kampioenschap en wensen u het allerbeste. Blijf gezond, iedereen.
  Het IMBA-bestuur

  MESSAGE DU COSEIL D'ADMINISTRATION IMBA DD 15/05/2020

  Chers fans de sport, le conseil d'administration de l'IMBA a pris aujourd'hui, lors de sa réunion, via Skype, la décision d'annuler le championnat d'Europe IMBA pour 2020. Tous les événements annulés et aussi ceux qui doivent encore être annulés parce qu'aucun événement majeur n'est autorisé avant le 31.08.2020 nous montrent qu'un championnat d'Europe régulier ne serait plus possible.
  Nous espérons que les fédérations pourront peut-être encore faire l'une ou l'autre manifestation nationale jusqu'à la fin de l'année.
  Nous espérons pouvoir vous satisfaire à nouveau en 2021 avec un beau championnat européen IMBA et nous vous souhaitons tout le succès possible. Restez en bonne santé.
  Le conseil d'administration de l'IMBA

 • 13 mei

  BELANGRIJK BERICHT - MESSAGE IMPORTANT

  Net zoals de MCLB/VJMO en de AMPL heeft het VMCF-bestuur vandaag beslist om de geplande inrichtingen van motorcross wedstrijden voor het seizoen 2020 af te gelasten.

  Na een grondige risicoanalyse, rekening houdende met piloten, toeschouwers, inrichters, personeel en extra te nemen maatregelen ter bescherming van ieders gezondheid, moeten we concluderen dat er op dit moment geen zekerheid is of er naar de laatste maanden van het seizoen toe een organisatie zal kunnen doorgaan. Tevens moet rekening gehouden worden met een mogelijk nieuwe opflakkering van het virus.

  De vergunning van de piloten blijft gelden voor 2020 zodat diegenen die gaan trainen of op termijn aan eventuele andere wedstrijden deelnemen, alsnog verzekerd blijven.
  Wat er gaat gebeuren met de vergunning 2021 zullen we later nog mededelen.
  We zijn momenteel in onderhandeling met de verzekeraar en de verzekeringsmakelaar. Meer info volgt later.

  Wij hopen op jullie begrip in deze moeilijke periode en hopen uiteraard ook op jullie te kunnen rekenen in 2021.

  Hou het veilig en draag zorg voor elkaar!
  Het bestuur


  Comme l’MCLB/VJMO et l’AMPL, la VMCF a décidé aujourd’hui d’annuler les organisations motocross qui étaient prévues pour la saison 2020.

  Une analyse de risque approfondie tenant compte de pilotes, spectateurs, organisateurs, personnel de service et mesures supplémentaires à prendre pour protéger la santé de chacun d’entre nous, nous oblige de conclure qu’à cette époque nous n’avons aucune certitude qu’une organisation de motocross sera possible vers les derniers mois de la saison, vu la possibilité d’une recrudescence possible du virus.

  La licence des pilotes restera valable pour 2020 de sorte à ce que ceux qui commencent les entraînements ou participent éventuellement plus tard à d’autres courses, seront toujours couverts.
  Nous vous communiquerons plus tard ce qui se passera avec la licence 2021.
  Pour le moment, nous sommes en négociations avec l’assureur et le courtier d’assurance. Plus d’infos suivront plus tard.

  Nous espérons pouvoir compter sur votre compréhension lors de cette période difficile et nous espérons pouvoir compter sur vous aussi en 2021.

  Prenez soins de vous et soins des autres.
  Le comité

 • 24 feb

  Belangrijke mededelingen / Messages importants

  • De categorieën die tijdstrainingen rijden, moeten zowel in de trainingen als beide reeksen met dezelfde transponder rijden.
  Het is belangrijk dat als je uitzonderlijk met een andere transponder rijdt, dit doorgeeft bij de inschrijving.
  • Goed nieuws voor de dames/pitbikes. Deze categorie zal vanaf dit seizoen na de beloften rijden. Uurschema’s volgen later.


  • Les catégories avec des essais chronométrés doivent rouler avec le même transpondeur pendant les essais ET les 2 manches.
  Il est important de signaler au moment des inscriptions si vous roulez exceptionnellement avec un autre transpondeur.
  • Bonnes nouvelles pour les Dames/pitbikes. A partir de cette saison, cette catégorie concourra après les Espoirs. Les horaires suivront plus tard.

 • 16 feb

  Update kalender/calendrier - BENEDU @ Genk on 25/04

 • 22 jan

  NIEUW - NOUVEAU

  NIEUW!
  Vanaf 2020 gaan we van start met tijdstrainingen voor de juniors, nationalen, inters en de zijspannen.

  NOUVEAU:
  A partir de 2020 nous démarrons avec des essais chronométrés pour les juniors, nationaux, inters et les side-cars.

 • 19 jan

  Update kalender/calendrier 2020 - aanpassing finale categorie 2 - adaptation finale catégorie 2

  Hieronder vinden jullie de update van de kalender te inclusief proeven, IMBA's en Ride NLGs.
  Er werd een wijziging doorgevoerd bij de finale van categorie 2.
  De beloften, nieuwelingen MX2 en de nieuwelingen A, B en C => finale in Landen!
  De experten A en B => finale in Wambeek!


  Vous trouverez ci-dessous l'update du calendrier y compris les épreuves, les IMBAs et les Ride NLGs.
  Une modification a été effectuée à la finale de la catégorie 2.
  Les espoirs, les débutants MX2 et les débubtants A, B et C => finale à Landen!
  Les experts A et B => finale à Wambeek!

  vmcf-kalender-calendrier-vmcf-2020-19...

 • 21 dec

  Opsturen vergunningkaart / envoi de votre carte de licence

  Beste piloot,
  Indien je wenst dat je VMCF vergunningskaart 2020 met de post wordt opgestuurd naar je thuisadres voor de start van het seizoen (bv. Om te gaan trainen in het buitenland), voeg dan een envelop met daarop je naam en adresgegevens + postzegel toe bij het opsturen van je vergunningspapieren.
  Je kaart wordt dan opgestuurd per post van zodra alles in orde is.

  Sportieve groeten,
  Het VMCF bestuur


  Cher/Chère pilote,
  Si vous souhaitez que votre carte de licence VMCF 2020 soit envoyée par la poste à votre adresse privée avant le début de la saison (p.ex. pour pouvoir aller s’entrainer à l’étranger), ajoutez une enveloppe mentionnant vos coordonnées + timbre quand vous renvoyez vos papiers de licence.

  Votre carte sera ensuite envoyée par la poste une fois que tout est en ordre avec votre licence.

  Salutations sportives.
  Le conseil VMCF

 • 08 dec

  Kalender 2020 - check it out

  Benieuwd om een eerste blik te werpen op de VCMCF kalender voor 2020?

  Klik dan HIER en check 'm out.

  Uiteraard kunnen wijzigingen zich nog steeds voordoen wat betreft locaties.
  De proeven, Ride NLG en de speciallekes worden later nog toegevoegd. IMBA wedstrijden kunnen nog steeds gewijzigd worden.


  Curieux de voir le calendrier VMCF 2020?

  Cliquez ICI et consultez-le maintenant.

  Il va de soi que des modifications au calendrier sont toujours possible.
  Les épreuves, Ride NLG et autres ... seront rajoutées plus tard. Les concours IMBA peuvent toujours changer.

Data Protection Notice NL - FR

Gebruiksvoorwaarden website

Volgend event