Welkom - Bienvenue

De VMCF is een liefhebbersfederatie die als voornaamste doel heeft de amateurmotorliefhebber op een veilige en aangename manier motorsport te laten beoefenen
La VMCF est une fédération d’amateurs qui a pour but principal de permettre aux amateurs et aux amoureux des sports moteurs de pratiquer leur passion de manière agréable et en toute sécurité.

Reglement 2019

NL 2019 - FR 2019

Nieuwsberichten

 • 24 aug

  24/08 & 25/08: Motorcross Huldenberg

  Het weekend van 24 en 25 augustus verwelkomt Team IN-TEAM jullie op de intussen gekende locatie te Huldenberg.

  BELANGRIJK:
  DAAR DE MOBILHOMES/CARAVANS OP EEN STOPPELVELD STAAN, IS HET VAN DE BRANDWEER/POLITIE EN DE LANDBOUWER VERBODEN OM TE BARBECUEËN OF VUUR TE MAKEN DIT OMWILLE VAN BRANDGEVAAR GEZIEN DE AANHOUDENDE DROOGTE!
  DOOF JE SIGARETTEN OOK IN WATER AUB EN GOOI GEEN PEUKEN OP DE GROND! HOU JE AAN DEZE REGEL AUB, DIT IN HET BELANG VAN DE MOTORCROSS!

  HET IS VERBODEN TE PARKEREN OP DE GRASSTROOK LANGS HET PARCOURS! GELIEVE ENKEL OP HET VELD TE PARKEREN.

  Het parcours is toegankelijk vanaf vrijdag 17u.
  Op vrijdag tent open, gelegenheidscafé met DJ.

  Op zaterdag komen de Oldtimers, de Mobs en de Jeugd aan bod. Er wordt ook een nieuwe proef verreden voor het RideNLG kampioenschap voor jeugd 2 en 3. Vrije trainingen van 15u30 tot 18u30. Zie uurschema onderaan. S ’avonds vanaf 19u is er mogelijkheid om kip aan ‘t spit te eten met gebakken aardappeltjes appelmoes en een fris slaatje, dit aan 15€ per persoon. Wenst u op voorhand te reserveren, dan graag een seintje aan Cindy op 0476 31 58 56.

  Op zondag komen alle categorieën aan bod met uitzondering van de jeugd en vindt ook het Europees IMBA Kampioenschap van de MX Open klasse plaats. Start trainingen om 7u45! Zie speciaal uurschema gezien de IMBA MX open races. Er is bovendien proef voor categorieën 2, 3 en 4!

  Team IN-TEAM hoopt op een zonnig en fijn crossweekend.


  Le weekend du 24 et 25 août, Team IN-TEAM vous souhaite les bienvenues à Huldenberg.

  IMPORTANT : IL EST INTERDIT DES POMPIERS, DE LA POLICE ET DU FERMIER DE FAIRE DU BARBEQUE OU DU FEU POUR DES RAISONS D’INCENDIE, CE SUITE A LA SECHERESSE PERSISTANTE !
  ETEIGNEZ VOS SIGARETTES DANS L’EAU ET MERCI DE NE PAS JETER VOS MEGOTS PAR TERRE. MERCI DE VOUS TENIR A CES REGLES SVP, CE DANS l’INTERET U MOTOCROSS!

  IL EST INTERDIT DE SE GARER SUR L'AIRE DE GAZON LE LONG DU CIRCUIT!

  Le circuit sera accessible à partir du vendredi à 17h.
  Le vendredi soir, chapiteau ouvert avec DJ.

  Le samedi, nous démarrons avec les Oldtimers, les Mobs et les Ecolages et une nouvelle épreuve du championnat RideNLG aura lieu pour les écolages 2 et 3. Voir horaire plus loin! Il y aura des entrainements libres de 15h30 à 18h30. Le soir, àpd 19h00, il y a possibilité de manger du poulet rôti avec pommes de terre sautées, compote et de la salade, ce au prix de 15€ p/p. Si vous souhaitez réserver à l’avance, n’hésitez pas d’envoyer un sms à Cindy au 0476 31 58 56.

  Le dimanche, toutes les catégories au départ à l’exception des écolages. De plus il y aura le championnat Européen IMBA MX open. Entrainements officiels à partir de 7u45! Horaire spécial vu l’IMBA Open. Voir annexe. De plus, il y aura des épreuves pour les catégories 2, 3 et 4.

  Team IN-TEAM compte sur votre présence et un weekend ensoleillé.

  UURSCHEMA/HORAIRE SAMEDI

  UURSCHEMA/HORAIRE DIMANCHE

  GPS: Ganspoel (via de Limburg Stirumlaan), 3040 Huldenberg

 • 24 jul

  Belangrijke mededeling: Schade na cross te Warsage op 20 en 21 juli

  Beste allen,

  De inrichter van de motorcross te Warsage heeft ons eerder deze week onderstaande mail gestuurd.

  Beste Alain, Eric en Martin,
  Na de cross van het afgelopen weekend, moet ik u het volgende mede delen: De boer waarvan wij de weilanden en parkings huren heeft er mee gedreigd ons deze niet meer beschikbaar te stellen voor de volgende cross, dit omdat er aanzienlijke vernielingen zijn aangericht in de omliggende maïsvelden en weilanden. Deze liggen duidelijk buiten de afgezette delen voor gebruik tijdens de cross. Verder moeten wij als club al een schadevergoeding van 500 euro aan hem betalen.
  Voorts lagen er, ondanks dat dit verboden is, en ondanks onze schriftelijke waarschuwingen weer een groot aantal achter gelaten crossbanden in de container en over het hele terrein verspreidt.
  Zoals de bijgevoegde foto's mogen bewijzen. Ook dit kunnen wij niet aanvaarden.
  We willen de VMCF erop wijzen dat ook zij hier hun verantwoordelijkheid in dienen te nemen.
  Verwittig uw piloten dat ze er op deze manier zelf voor zorgen dat er straks geen cross meer in Warsage zou kunnen zijn.
  Wij hopen dat er reactie komt van uw kant,
  Met vriendelijke groeten,
  namens motocross Warsage

  Wij willen nogmaals benadrukken dat het NIET OK is dat zulke zaken gebeuren. Het is trouwens niet de eerste keer dat er schade is aan velden of gewassen en dat er aan de boer door een inrichter een schadevergoeding moet betaald worden. Een trend is ook dat afval van thuis wordt meegenomen en wordt achtergelaten op de cross. DIT KAN NIET EN MAG NIET!

  Waar is het respect gebleven? Het respect t.o.v. de inrichter, het respect t.o.v. de VMCF, t.o.v. de boer, het land, de mensen die dag in dag uit hun best doen om alles in goede banen te leiden, …
  Er zijn er sommigen die niet beseffen hoeveel tijd en energie er in het organiseren van een motorcross gestoken wordt. Binnenkort gaan mensen dan nog verontwaardigd zijn dat er op bepaalde plaatsen geen cross meer mag gegeven worden.

  Wij verwijzen dan ook nog eens naar artikel 10 van het VMCF-reglement dat te vinden is bovenaan de pagina. Gelieve dit GOED NA TE LEZEN alsook de sancties.
  Mocht u een overtreding zien (bv. kinderen of volwassenen die tussen gewassen lopen, brommertjes die rijden op verboden plaatsen, auto’s of camionetten die tussen gewassen parkeren, … meld aub dadelijk aan de betrokkene(n) dat dit niet mag en signaleer het op de jurywagen.

  Wanneer vanaf nu zulke overtredingen geconstateerd worden waardoor er schade is aan de weilanden of gewassen, zal schadekost doorgerekend worden aan de betrokkene en zal een gepaste extra sanctie genomen worden in overleg met het voltallig bestuur.

  De toekomst van de motorcross hangt van jullie allen af.
  Wij hopen dat we op jullie kunnen rekenen en hopen nog tal van mooie crossen te kunnen organiseren.

  Het VMCF bestuur

  ————————————————————————-

  Communication importante: Dégâts après cross à Warsage le 20 et 21 juillet
  Chers tous,
  L’organisateur du Motocross de Warsage nous a envoyé plus tôt cette semaine le mail ci-dessous.
  Cher Alain, Eric et Martin,
  Après le cross du weekend passé, je dois vous communiquer ce qui suit: Le fermier dont nous louons les prairies et parkings a menacé de ne plus mettre à disposition ces dernières pour le cross suivant. Ceci étant donné que des dégâts considérables ont été occasionnés aux champs de maïs et prairies avoisinantes. Ces dernières sont clairement en dehors des zones balisées pour le cross.
  En outre, le club doit lui payer une indemnisation de 500€.
  D’autant plus, de nombreux pneus ont été abandonnés sur le terrain et dans le container. Ce malgré l’interdiction et nos avertissements écrits.
  Comme les photos ci-attachées peuvent en témoigner.
  Ceci est également inacceptable.
  Nous voulons attirer l’attention de la VMCF sur le fait qu’eux aussi doivent prendre leurs responsabilités.
  Prévenez vos pilotes qu’avec ce genre de comportement ils seront eux-mêmes reponsables si le cross à Warsage ne pourra plus avoir lieu.
  Nous espérons une réaction de votre côté.
  Cordialement,
  Pour le Moto Cross Warsage

  Nous voulons une fois de plus attirer votre attention sur le fait qu’il est INACCEPTABLE que ce genre de chose arrive. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que des dégâts sont occasionnés aux prairies ou cultures, et qu’une indemnisation doit être payée au fermier par l’organisateur. C’est également une tendance de prendre ses déchets de la maison et les abandonner sur le cross! CA NE VA PAS ET C'EST INTERDIT.
  Où est le respect? Le respect par rapport aux organisateurs, la VMCF, le fermier, la terre, les personnes qui chaque jour font de leur mieux pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles,…
  Certains ne se rendent pas compte du temps et de l’énergie que coûte l’organisation d’un motocross. Bientôt les gens seront encore scandalisés par le fait qu’on ne puisse plus organiser de cross à certains endroits.
  Nous renvoyons donc une fois de plus vers l’article 10 du règlement VMCF que vous trouverez en haut de la page. Merci de BIEN RELIRE celui-ci ainsi que les sanctions.
  Si vous voyez une infraction (par exemple des enfants ou adultes qui se promènent dans les champs, des mobylettes qui roulent dans des endroits interdits, des voitures ou camionnettes qui se garent dans les cultures,… prévenez svp tout de suite la/les personne(s) concernée(s) que ce n’est pas autorisé et signalez-le au véhicule du jury.
  Dorénavant, lorsque de telles infractions sont constatées et que des prairies ou cultures sont abîmées, les frais seront à charge de la personne concernée et une sanction supplémentaire appropriée sera appliquée en consultation avec l’ensemble du Conseil.

  Le futur du motocross dépend de vous tous.
  Nous espérons pouvoir compter sur vous et espérons pouvoir organiser encore de nombreux beaux cross.
  Le Conseil de la VMCF

 • 03 apr

  MX JUNIOR DAYS

  Meer info/plus d'info: JDS 0476 41 30 07

 • 04 mrt

  NIEUWS VMCF JEUGD – NOUVELLES ECOLAGES VMCF

  De jeugd? Bij de VMCF zit men niet stil, we werken verder aan de jeugd, onze toekomstige piloten.

  MINIMUM LEEFTIJDEN JEUGD
  Basisopleiding vanaf 6 jaar
  Jeugd 1 Initiatie automaten 50 cc + 65 cc (vanaf 6 jaar)
  Jeugd 2 Nieuwelingen: 65 cc & 85 cc geschakeld (vanaf 8 tot - 12 jaar)
  Jeugd 3 Junioren 85 cc & aspiranten 125 cc 2T of 150cc 4T (vanaf 11 tot -14 jaar)

  Jeugdreeksen (Jeugd 1-2-3):
  Voor de jeugd worden een VMCF “kampioenschap” ingelast en 3 extra’s:

  1) VMCF-kampioenschap: 11 proeven + 1 Finale

  2) KTM/HUSQVARNA/PPS regelmatigheidscriterium
  Vanaf de eerste cross t.e.m. de laatste cross tellen alle wedstrijden voor het regelmatigheidscriterium, ook die op zaterdag. Er worden geen wedstrijden geschrapt uit het resultaat op het einde van het seizoen. Gastrijders tellen mee.

  • Elke KTM/Husqvarna piloot ontvangt per cross aanwezig een waardebon van 10€ (deze wordt gespaard en vanaf 50€ aan de piloot bezorgd). Bij aankoop van minstens 150€ bij een KTM- dealer kan deze in vermindering gebracht worden.

  • PPS steunt de jeugd en schenkt aan de kampioen van elke klasse een complete PPS uitlaat, voor de 2de een kortingsbon van 150€ en voor de derde kortingsbon van 100€.

  3) Ridenlg Championship:
  8 mini-proeven (Jeugd 2 en 3) startorde : jeugd 2 starten eerst, 20sec later jeugd 3 juniors 85cc en nog eens 20sec later de aspiranten 125cc.
  Voor de eerste 5 worden natura prijzen voorzien waaronder complete stickersets en kledij.
  De jeugd zal maximum 5 X per jaar op zaterdag rijden.

  27/04: Genk BeNeDu
  01/06: Koningshooikt (Imba MX2)
  03/08: Warsage (Imba Ladies)
  24/08: Huldenberg (Imba open)
  07/09: Kersbeek (Imba Sidecars )

  Aanwezigheidspunten:
  Voor het VMCF kampioenschap:
  Elke piloot krijgt 3 aanwezigheidspunten per geregistreerde reeks (als hij de jurywagen voorbij gereden is), ook als er uitzonderlijk op zaterdag gereden wordt.
  Een IMBA piloot die deelneemt aan een IMBA wedstrijd krijgt tevens zijn aanwezigheidspunten als er op die dag VMCF wedstrijd is.

  4) BENEDU Championship
  Voor alle piloten onder de 18 jaar (50cc,65cc,85cc,125cc beloften tot inters)
  3 wedstrijden op zaterdag kampioenschap tussen jeugd België - Nederland en Duitsland

  27/4 Genk (België)
  18/5 Horst (Nederland)
  31/8 Weilerswist (Duitsland)

  Onderverdeling categorieën:
  jeugd 50cc
  jeugd 65cc kleine wielen
  jeugd 65cc grote wielen
  jeugd 85cc kleine wielen
  jeugd 85cc grote wielen
  jeugd 125cc/250cc4t tot 18jaar

  De eerste 5 ontvangen een trofee per cross en de eerste 3 op de eindstand.

  Meer info omtrent de jeugd kan steeds op de cross bij Jurgen De Smet (JDS) of per mail [email protected] of 0476/41 30 07


  Les écolages ? Ça bouge dans la VMCF. Nous pensons à nos futures pilotes

  AGE MINIMUM DE 6 ANS EST REQUIS

  Ecolages 1: Initiation automatiques 50cc & 65cc (àpd 6 ans)
  Ecolages 2: Débutant 65 cc & 85 cc avec vitesses (8 à -12 ans)
  Ecolages 3: Juniors 85cc et aspirants 125cc 2T ou 150cc 4T (11 à -14 ans)

  Ecolages 1-2-3:
  Pour les écolages, il y aura un « championnat » VMCF et 3 extras :

  1) Un championnat VMCF: 11 épreuves + 1 Finale

  **2) Un critère de régularité KTM/HUSQVARNA/PPS **
  Tous les concours à compter du premier cross jusqu’au dernier cross seront pris en compte pour le critère de régularité, aussi les concours qui auront lieu les samedis. Aucun concours ne sera supprimé du résultat à la fin de la saison. Des personnes ayant prises une licence d’une journée seront prises en compte.

  • Chaque pilote KTM/Husqvarna recevra par cross présent un bon d’une valeur de 10€ (une fois les 50€ atteint, le bon de 50€ sera donné au pilote). Lorsque vous achetez auprès d’un dealer KTM pour un montant de 150€, le bon pourra être déduit du montant.

  • PPS offre au champion de chaque catégorie des écolages un échappement complet de PPS. La deuxième place recevra un bon de réduction de 150€ et la troisième place un bon de réduction de 100€.

  3) Ridenlg Championship:
  8 mini-épreuves (écolages 2 et 3) – ordre de départ : les écolages 2, 20 sec plus tard les écolages 3 juniors 85cc et encore 20 sec plus tard les aspirants 125cc.
  Pour les 5 premiers, des prix en nature seront prévus dont y compris des sets d’autocollants et des vêtements.
  Les écolages concourront maximum 5 X par ans un samedi.

  27/04: Genk BeNeDu
  01/06: Koningshooikt (Imba MX2)
  03/08: Warsage (Imba Ladies)
  24/08: Huldenberg (Imba open)
  07/09: Kersbeek (Imba Sidecars )

  Points de présence:
  Pour le championnat VMCF:
  Chaque pilote reçoit 3 points de présence par manche enregistrée (si le pilote est passé devant le bus des juges), aussi quand la compétition aura lieu exceptionnellement un samedi.
  Un pilote IMBA qui participe à une compétition IMBA reçoit également ses points de présence si il y a un concours VMCF ce jour-là.

  4) BENEDU Championship
  Pour tous les pilotes en dessous de 18 ans (50cc,65cc,85cc,125cc espoirs jusqu’aux inters )
  3 concours le samedi – championnat entre la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne

  27/4 Genk (Belgique)
  18/5 Horst (Pays-Bas)
  31/8 Weilerswist (Allemagne)

  Catégories:
  écolages 50cc
  écolages 65cc petites roues
  écolages 65cc grandes roues
  écolages 85cc petites roues
  écolages 85cc grandes roues
  jeunes 125cc/250cc4t jusque 18 ans

  Les 5 premiers recevront un trophée par cross et les 3 premiers au classement final.

  Plus d’infos concernant les écolages, parlez-en avec Jurgen De Smet (JDS) au cross ou via téléphone 0476/41 30 07 ou envoyez un mail à [email protected]

 • 30 jan

  Hot news: update kalender/calendrier 2019

  HIER vind je de update van de kalender 2019.

  De oldtimercrossen, proeven, IMBA wedstrijden en Ride NLG werden toegevoegd.
  Er werd ook duidelijk aangeduid wanneer de jeugd op zaterdag rijdt.

  Uiteraard kunnen wijzigingen zich nog steeds voordoen wat betreft locaties.


  Vous trouverez ICI l'update du calendrier 2019.

  Les courses des oldtimers épreuves, compétitions IMBA,Ride NLG ont été rajoutées.
  Nous avons clairement indiqué quand les écolages concourront le samedi.

  Il va de soi que des modifications au calendrier sont toujours possible.

 • 06 nov

  Vergunningsaanvraag/Demande de licence 2019

  Op de link hieronder vinden jullie de vergunningsaanvraag voor 2019.
  La demande de licence 2019 se trouve sur le lien ci-dessous.

  2019-vergunningsaanvraag-demande-de-l...

 • 16 jun

  VLAGGENMANNEN GEZOCHT - RECHERCHE DE SIGNALISEURS DE DRAPEAU

  Wij zijn op zoek naar vlaggenmannen en/of medewerkers die wekelijks of af en toe kunnen inspringen.

  Bij interesse, gelieve contact op te nemen met Alain op 0475/52 01 45 voor meer info.


  Nous sommes à la recherche de signaliseurs de drapeau et/ou des collaborateurs qui peuvent aider chaque semaine ou occasionnellement.

  N'hésitez pas à contacter Alain au 0475/52 01 45 pour plus d'informations si vous êtes intéressés.

 • 22 jan

  IMBA

  Imba is de internationale federatie voor amateur motorsportbonden.
  Dit is een internationale koepelorganisatie met samenwerking van verschillende landen waar VMCF is bij aangesloten voor België.
  De andere landen zijn MON (NL), AMCA (GB), UFOLEP (FR), NRMF (RU), SAM (CH), DAMCV (DE), DMCU (DK), CAM (Tsjechië) en CSEN (Italië).
  De klasses MX1, MX2, ladies, zijspannen en jeugd zijn voorzien voor het Europees Kampioenschap. Dit jaar zijn er ook 4 proeven voor de jeugdrijders.

  Geïnteresseerden kunnen zich melden op [email protected] of telefonisch bij Martin Roels.
  Verdere informatie kan ook gevraagd worden bij de teamleaders : Betty Vanlommel (ladies), Bruno Van Eyck (MX Open), Kris Fleerackers (MX2) en Els Bamps (zijspannen).

  meer info: www.imba-mx.com
  In deze landen kan tevens (buiten de EK proeven) gereden worden met een afvaardiging door alle piloten. Dit is alleen voor piloten die aangesloten zijn bij VMCF.
  Afvaardigingen dienen aangevraagd te worden 10 dagen voor de wedstrijd op [email protected] of telefonisch via Martin Roels.

 • 21 mrt

  oproep aan alle piloten en supporters - appel à tous les pilotes et supporters

  Zoals jullie weten, wordt het steeds moeilijker om een motorcrossterrein en vergunning te verkrijgen en te behouden.

  Voor het verder bestaan van de motorcross te garanderen werden er binnen de UMC nieuwe afspraken gemaakt:

  1) Milieu:
  - Het gebruik van tear-offs wordt overal verboden
  - Afval: gelieve uw afval niet achter te laten op het terrein maar in de daartoe voorziene container te deponeren. Indien er geen container voorzien is, dient u uw afval mee naar huis te nemen.

  2) Veiligheid – Verzekering
  - Vanaf heden dient elke toeschouwer/supporter achter de koorden/nadars te blijven. Dit is belangrijk voor uw eigen veiligheid alsook voor de piloten. Indien een toeschouwer/supporter deze overtreding begaat, kan de reeks stilgelegd worden en wordt er niet meer herstart. Dit is uiteraard nadelig voor de piloten.

  De toekomst van de motorcross hangt dus mede van jullie allen af.
  Wij hopen dat wij op jullie medewerking kunnen tellen en hopen nog tal van mooie crossen te kunnen organiseren.


  Comme vous le savez, il devient de plus en plus difficile d’obtenir, ou même de maintenir, une licence pour un terrain de motocross.

  Afin de continuer à garantir l’existence du motocross, de nouveaux accords ont été convenus au sein de L’UMC:
  1) Environnement:
  - Il est interdit d’utiliser des « tear-offs » **
  - **Déchets
  : merci de ne pas laisser vos déchets sur le site, mais de les déponer dans le conteneur prévu à cet effet. En cas d’absence d’un conteneur, veuillez reprendre vos déchets à la maison.

  2) Sécurité – Assurance
  - A partir de maintenant, tout spectateur/supporter doit rester derrière les cordes/nadars. C’est non seulement important pour votre propre sécurité, mais aussi pour celle des pilotes. Si un spectateur/supporter commet cette infraction, la course peut être arrêtée et ne reprendra pas. Comme vous le comprendrez certainement, ceci est désavantageux pour les pilotes.

  L’avenir du motocross dépend donc également de vous tous.
  Nous espérons pouvoir compter sur votre collaboration et espérons pouvoir encore organiser beaucoup de motocross.

Data Protection Notice NL - FR

Gebruiksvoorwaarden website

Volgend event