Welkom - Bienvenue

De VMCF is een liefhebbersfederatie die als voornaamste doel heeft de amateurmotorliefhebber op een veilige en aangename manier motorsport te laten beoefenen
La VMCF est une fédération d’amateurs qui a pour but principal de permettre aux amateurs et aux amoureux des sports moteurs de pratiquer leur passion de manière agréable et en toute sécurité.

Reglement 2018

vmcf-reglement-2018.pdf - reglement-vmcf-2018.pdf

Nieuwsberichten

 • 18 mrt

  18/03 CROSS WACHTEBEKE AFGELAST

  De cross van aanstaande zondag is afgelast door de aanhoudende regenval !
  Le cross de dimanche prochaine et anule a Cause de la pluie !

 • 09 mrt

  Uurschema 2018

  In bijlage vinden jullie het algemene uurschema.
  Uiteraard zijn aanpassingen mogelijk op de dag van de wedstrijd.
  In geval van een speciaal programma zal dit worden vermeld op de site.


  En annexe, vous trouverez l'horaire général.
  Il va de soi que des modifications sont possible le jour de la course.
  En cas d'un programme spécial, vous le trouverez sur le site.

  F Horaire - uurschema 2018-vmcf.pdf

 • 06 mrt

  Inkomprijs - prix d'entrée

  De inkomprijs zal vanaf dit seizoen 13€ per persoon bedragen.
  Kinderen tot -14 jaar gratis.


  Le prix d'entrée sera 13€ par personne à partir de ce saison.
  Les enfants -14 ans gratuit.

 • 22 jan

  STARTNUMMERS VERVALLEN 1/2 / LES NUMEROS DE DEPART SERONT LIBERES 1/2

  Wil je graag hetzelfde startnummer dan vorig jaar behouden?
  Gelieve dan tegen ten laatste 31 januari contact op te nemen met Martin Roels op 0478 48 26 37 (liefst na 19h00).
  Vanaf 1 februari worden de nummers vrijgegeven!!!


  Vous souhaitez avoir le mème numéro de départ que l'année passée ?
  Veuillez contacter Martin Roels au 0478 48 26 37 (de préference après 19h00)le 31 janvier au plus tard.
  A partir du 1er février les numéros seront libérés !!!

 • 11 jan

  Quads 2018

  Quads zijn welkom in de VMCF in 2018!
  Les quads sont le bienvenue dans la VMCF en 2018!

 • 11 jan

  Kalender 2018 - update 10/01

  Hierbij vinden jullie een update van de VMCF crosskalender voor 2018.
  De oldtimers, proeven, IMBA wedstrijden en andere ... werden toegevoegd.

  Uiteraard zijn wijzigingen nog steeds mogelijk.


  Voici un update du calendrier VMCF pour 2018.
  Les oldtimers, épreuves, compétition IMBA, et autres ... ont été rajoutées.

  Il va de soi que des modifications au calendrier sont toujours possible.

  vmcf-kalender-calendrier-vmcf-2018 update 10-1

 • 10 jan

  UMC Vlaanderen: Opleidingsdag 3 februari 2018

  Op 3 februari 2018 zal UMC Vlaanderen zijn “Opleiding dag” organiseren op het terrein van AMC Genk.
  De opleiding zal voldoen aan de doelstellingen die het algemeen jeugdreglement motorcross (afgesproken is tussen Bloso, UMC Vlaanderen, VMBB, en Fam) beoogt.

  Wanneer?
  Zaterdag 3 februari van 10h00 tot 16h00
  Poorten open om 09h00

  Waar? AMC Genk

  Wie verwelkomen we graag?
  Initiatie piloten (6j tot 8j)
  Eerste jaar jeugd piloten. (piloten die in 2017 nog initiatie piloot waren of degenen die in 2017 geen vergunning hadden).
  De andere jeugdpiloten zijn vrij om zich ook in te schrijven.

  Programma?

  Afhankelijk van het aantal deelnemers toch zeker drie les sessies
  eerst de piloten laten rijden en de kwaliteit ervan beoordelen
  indelen in categorieën volgens de kwaliteit van de piloten, goede en mindere goede bij elkaar zetten en bijsturen
  Opleiding vertrekken, stoppen
  opleiding bochtentechniek
  opleiding springen
  opleiding houding
  opleiding vlaggen
  Tijdens de rijsessies uiteenzetting geven aan de ouders over diverse zaken. ( problemen rond geluid, uitlaten, afval enz)

  Inschrijven via:
  http://fd10.formdesk.com/mclille/rijvaardigheidsattest

  UMC Vlaanderen

 • 15 dec

  Geldigheid vergunning - Validité licence 2017

  Belangrijk bericht aan de piloten: geldigheid vergunning in geval van trainingen in het buitenland.
  Gelieve te noteren dat u bij trainingen in het buitenland verzekerd bent met uw VMCF pasje 2017 tot en met 31 december 2017.
  Vanaf 1 januari 2018 bent u met uw pasje van 2017 dus niet meer verzekerd.
  Gelieve hiermee rekening te houden.

  Message important aux pilotes : validité de la licence en cas d’entrainements à l’étranger
  Veuillez noter que lors d’entrainements à l’étranger, vous êtes assuré avec votre carte VMCF 2017 jusqu’au 31 décembre 2017 inclus.
  A partir du 1 janvier 2018 vous n’êtes donc plus assurés avec votre carte de 2017.
  Merci d’en tenir compte.

  Important message for the riders : validity licence in case of practices abroad
  Please note that when training abroad, your VMCF pass/licence is valid only until December 31st 2017.
  This means that as of January 1st you are no longer insured with your pass of 2017.
  Please do take this into account.

 • 29 okt

  REGLEMENT 2018

  De belangrijkste wijzigingen aan het reglement 2018 vinden jullie onder volgende artikel nummers:

  Artikel 5: categorieën
  Jeugd 1 Initiatie automaten 50 cc + 65 cc (6 tot 8 jaar)
  Jeugd 2 Nieuwelingen: 65 cc & 85 cc geschakeld (6 tot 10 jaar)
  Jeugd 3 Junioren 85 cc & aspiranten 125 cc (10 tot -14-jarigen)
  Geen Inters B meer, enkel nog MX1 en MX2
  1 enkele categorie zijspannen, nl zijspannen Open

  Artikel 17A:
  Om in de puntentelling (dag- en kampioenschapsklassering) te worden opgenomen, moet een rijder minimaal 75% van de ronden, die door de winnaar werden afgelegd, hebben gereden.

  Artikel 18: puntenverdeling
  Jeugdreeksen (Jeugd 1-2-3):
  Daar wij sterk geloven in de jeugd en deze ook meer willen aantrekken, zullen er 3 soorten “kampioenschappen” ingelast worden vanaf 2018:
  1) VMCF kampioenschap: 11 proeven + 1 Finale
  2) een regelmatigheidscriterium. Vanaf de eerste proef van de volwassenen t.e.m. de finale (zie kalender op website), tellen alle wedstrijden voor het regelmatigheidscriterium. Er worden geen wedstrijden meer geschrapt uit het resultaat op het einde van het seizoen. Gastrijders tellen mee.
  3) Ridenlg Championship: 8 mini-proeven (Jeugd 2 en 3) – meer info volgt later via JDS

  Aanwezigheidspunten:
  Elke piloot krijgt 3 aanwezigheidspunten per geregistreerde reeks (als hij de jurywagen voorbij gereden is).
  Een IMBA piloot die deelneemt aan een IMBA wedstrijd krijgt tevens zijn aanwezigheidspunten als er op die dag VMCF wedstrijd is.

  Gelieve het nieuwe reglement in detail door te nemen.


  Les modifications les plus importantes au règlement 2018 se trouvent sous les numéros d’articles suivants:

  Article 5: catégories
  Ecolage 1 Initiation 50 cc + 65 cc automatiques (6 à 8 ans)
  Ecolage 2 Débutants 65 cc & 85 cc avec vitesses (6 à 10 ans)
  Ecolage 3 Juniors 85 cc & Aspirants 125 cc (10 à -14 ans)
  Plus d’Inters B, seulement MX1 et MX2
  1 seule catégorie de sidecars, c.-à-d. les side-cars Open

  Article 17A:
  Pour être repris dans le comptage des points (classement de jour et du championnat), un pilote doit avoir parcouru minimum 75% des tours qui ont été effectués par le vainqueur.

  Article 18: attribution des points
  Manches des écolages (1-2-3) :
  Vu que nous croyons fort dans les jeunes et que nous voulons les attirer encore plus, il y aura 3 types de championnat à partir de 2018:
  1) Un championnat VMCF : 11 épreuves + 1 finale
  2) Un critère de régularité : tous les concours, à compter de la première épreuve des adultes jusqu’à la finale (voir calendrier sur le site web), seront pris en compte pour le critère de régularité. Aucun concours ne sera supprimé du résultat à la fin de la saison. Des personnes ayant prises une licence d’une journée seront pris en compte.
  3) Ridenlg Championship : 8 mini-épreuves (écolages 2 et 3) – plus d’infos suivront plus tard via JDS

  Points de présence:
  Chaque pilote reçoit 3 points de présence par manche enregistrée (si le pilote est passé devant le bus des juges).
  Un pilote IMBA qui participe à une compétition IMBA reçoit également ses points de présence si il y a un concours VMCF ce jour-là.

  Merci de parcourir ce nouveau règlement en détail.

 • 22 okt

  Vergunningsaanvraag - Demande de licence 2018 - update 22-10

  Hieronder vinden jullie de prijzen voor de jaarvergunningen 2018.

  Prijs jaarvergunning vanaf 1/01/18: 250€

  In de jeugdklasse is de prijs vanaf 01/01/2087 200€.

  De prijs voor de oldtimer vergunning blijft 150€.

  [Download hier] je vergunningsaanvraag voor 2018 en schrijf je in.

  Regel!
  Uw ingevulde papieren en de betaling moeten binnen zijn voor bovenvermelde vooropgestelde data.
  Gelieve uw vergunningsaanvraag op te sturen naar Dhr Martin Roels, P. Christiaansstraat 42, 9290 Berlare of via email naar [email protected] Reservatie van de nummers dient eveneens te gebeuren bij Dhr Martin Roels op 0478 48 26 37 (gelieve te bellen na 19h00).

  Belangrijk: wijzigingen categorieën:
  Jeugd:
  O Initiatie automaten 50cc & 65cc (6 tot 8 jaar).
  O Nieuweling 65cc & 85cc geschakeld (6 tot 10 jaar)
  O Junioren 85cc & aspiranten 125 cc (10 tot -14 jaar)

  Geen Inters B meer, enkel Inters MX 1 en Inters MX 2
  Zijspannen Open


  Veuillez trouver ci-après les prix des licences 2018.

  Prix d’une licence annuelle àpd 1/01/18: 250€

  Le prix d’une licence dans la catégorie “jeune” est à 200€ àpd 01/01/2018.

  Le prix pour la licence oldtimers reste à 150€.

  [Téléchargez ici] votre demande de licence 2018 et inscrivez-vous maintenant si vous voulez profiter d’un tarif plus avantageux.

  Règle !
  Votre licence, dûment complétée, et le paiement doivent nous parvenir endéans les dates mentionnés ci-dessus.
  Merci d’envoyer votre demande de licence dûment complétée à Mr Martin Roels, P. Christiaansstraat 42, 9290 Berlare ou par mail à [email protected] Contactez également Mr Martin Roels au 0478 48 26 37 pour la réservation de votre numéro (appeler de préférence après 19h00).

  Important: changements catégories:
  Jeugd:
  O Initiation automatiques 50cc & 65cc (6 à 8 ans)
  O Débutants - 65cc & 85cc avec vitesses (6 à 10 ans)
  O Juniors – 85cc et aspirants 125cc (10 à -14 ans)

  Plus d'Inters B, seulement Inters MX 1 et Inters MX 2
  Sidecars Open

Nieuwsbrief VMCF

 

Volgend event