Welkom - Bienvenue

De VMCF is een liefhebbersfederatie die als voornaamste doel heeft de amateurmotorliefhebber op een veilige en aangename manier motorsport te laten beoefenen.
La VMCF est une fédération d’amateurs qui a pour but principal de permettre aux amateurs et aux amoureux des sports moteurs de pratiquer leur passion de manière agréable et en toute sécurité.

Reglement

VMCF reglement 2015 wordt momenteel aangepast/Le règlement VMCF 2015 est en train d'être modifié

Nieuwsberichten

 • 12 dec

  Kampioenenviering/ hommage des champions 12/12

  De VMCF kampioenenviering gaat door op zaterdag 12 december in zaal Sportoase De Toren Rotselaar.
  De eerste 3 van elke reeks worden gehuldigd !

  Daarna starten we met de Nacht van Ambiance met een top-DJ gekend in de streek voor schlager- en ambiance muziek. Er is ook een optreden van Sammy Moore, een plaatselijke zanger. Meer info, zie www.sammymoore.be

  Alle VMCF-piloten + familie en vrienden krijgen aan de kassa het tarief van de VVK-kaarten van 6 € en dit tot 20u30.
  Daarna is de prijs aan de kassa 8 €. Kinderen gratis tot 14 jaar.
  Iedereen krijgt dan een tombolanummer waarmee men prachtige prijzen kan winnen.

  De deuren gaan open om 17u30 voor iedereen die komt voor de huldiging.
  De dealers zullen aanwezig zijn met een stand in de foyer.
  Van 17u30 tot 20u30 zal Martin Roels jullie ontvangen om een nieuwe vergunning aan te vragen!

  Om 20u30 : huldiging piloten
  Na de huldiging kan je opnieuw terecht voor een nieuwe vergunning.
  Om 23u00 : optreden Sammy Moore

  Tot dan!


  L’hommage des champions VMCF aura lieu le samedi 12 décembre – salle Sportoase De Toren à Rotselaar.
  Les 3 premiers de chaque catégorie seront célébrés.

  Après l’hommage, il y aura la nuit de l’ambiance avec un top-DJ de la région (musique ambiance). Il y aura aussi la présence d’un chanteur local «Sammy Moore». En savoir plus, consultez : www.sammymoore.be

  Tarif spécial d’entrée pour les pilotes VMCF + famille et amis jusqu’à 20h30 : 6€.
  Si vous arrivez après 20h30, vous payerez le tarif d’entrée normal de 8€.
  Enfants jusque 14 ans gratuits.
  Chaque personne reçoit à l’entrée un numéro de tombola avec lequel des beaux prix sont à gagner.

  Les portes s’ouvrent à 17h30. Les dealers seront présents avec un stand au foyer et Martin Roels vous accueillera entre 17h30 et 20h30 pour la licence 2016 ou autres questions.

  20h30 : hommage des pilotes
  Après l’hommage, vous pouvez de nouveau vous adresser à Martin Roels pour votre license 2016.
  23h00 : Sammy Moore

  Rendez-vous donc à Rotselaar.

  GPS : Torenstraat 115, 3110 Rotselaar

 • 11 dec

  Eetfestijnen / Soupers

  Grote Winter BBQ /Barbecue d'hiver 29/11

  t.v.v. motorcrosser Joshua De Smet/ en faveur de Joshua De Smet

  Zondag/dimanche 29/11: 11h30 - 15h00
  Voetbalkantine Borsbeke/Cantine du foot Borsbeke
  GPS: Warandabaan
  Menu: BBQ met groentjes, warme sauzen en frietjes/BBQ avec légumes, sauces chaudes et frites
  graag reserveren op 0476/413007 of 0479218139

  Mosselfeest/Kermesse "Moules" 5/12

  t.v.v/ en faveur du Sidecarteam Dave Op De Beeck & Ben Martens

  Zaterdag/Samedi 5/12: 11h30-21h00
  Zaal/Salle Klokkenhof, Kerkhofstraat 12, 2260 Westerlo

  Menu: Mosselen/Vidée/Stoofvlees/Curryworst met frietjes of brood / Moules/Vidée/Karbonade/Fricandel avec frites ou pain

 • 10 dec

  Opleidingsdag jeugd/Journée de formation "jeunesse" 30/01/16 Genk

  Op 30 januari 2016 zal UMC Vlaanderen zijn “Opleiding dag” organiseren op het terrein van AMC Genk.

  De opleiding zal voldoen aan de doelstellingen die het algemeen jeugdreglement motorcross (afgesproken tussen Bloso, UMC Vlaanderen, VMBB en Fam) beoogt.
  Wanneer? Zaterdag 30 januari 2016 van 09h00 tot 16h00
  Waar? AMC Genk

  Wie dient zeker aanwezig te zijn?
  - Initiatie piloten (6j tot 8j)
  - Eerste jaar jeugd piloten. (piloten die in 2015 nog initiatie piloot waren of degenen die in 2015 geen vergunning hadden).
  - De andere jeugdpiloten zijn vrij om zich ook in te schrijven.

  Programma?
  Afhankelijk van het aantal deelnemers minimum 3 sessies.
  1. De piloten laten rijden en de kwaliteit ervan beoordelen.
  2. Indelen in categorieën volgens ervaring.
  3. Iedereen bij elkaar zetten en bijsturen waar nodig.

  Opleiding vertrekken, stoppen.
  Opleiding bochtentechniek
  Opleiding springen
  Opleiding houding
  Opleiding vlaggen
  Uitleg ouders diverse zaken


  Le 30 janvier 2016, UMC Flandres organisera sa journée de formation sur les terrains de AMC Genk.

  La formation atteindra les objectifs du règlement de la jeunesse conclus entre les fédérations reconnues UMC Flandres, VMBB, Fam et Bloso.
  Quand? Le samedi 30 janvier 2016 de 09h00 à 16h00
  Où? AMC Genk

  Qui doit être présent?
  - Pilotes « initiation » (6 à 8 ans)
  - Pilotes « jeunesse première année ». (pilotes initiation en 2015 ou ceux qui n’avaient pas encore de licence).
  - Les autres pilotes « jeunesse » sont libres de s’inscrire.

  Programme?
  Dépendant du nombre d’inscriptions, 3 sessions minimum.
  1. Laisser rouler les pilotes et en juger la qualité.
  2. Diviser en différentes catégories selon l’expérience.
  3. Mettre tout le monde ensemble et corriger ou nécessaire.

  Formation démarrage et arrêt
  Formation technique des virages
  Formation “sauts”
  Formation position sur la moto
  Formation drapeaux
  Explication parents sur différents points importants.

  Inschrijven/S’inscrire?
  Via URL: http://fd10.formdesk.com/mclille/rijvaardigheidsattest

  UMC Vlaanderen/Flandres

 • 09 nov

  Vergunningsaanvraag - Demande de licence 2016

  Hieronder vinden jullie de prijzen voor de jaarvergunningen 2016.

  Prijs jaarvergunning tot 31/12/15 (inclusief dames & pitbikes): 225€
  Prijs jaarvergunning vanaf 1/01/16: 250€

  In de jeugdklasse is de prijs voor de snelle beslissers 190€ (t.e.m. 31/12/2015) en vanaf 01/01/2016 200€.

  De prijs voor de oldtimer vergunning blijft 150€.

  Download hier je vergunningsaanvraag voor 2016 en schrijf je nu in als je wil genieten van een voordeliger tarief.

  Regel!
  Uw ingevulde papieren en de betaling moeten binnen zijn voor bovenvermelde vooropgestelde data.
  Gelieve uw vergunningsaanvraag op te sturen naar Dhr Martin Roels, P. Christiaansstraat 42, 9290 of via email naar [email protected] Reservatie van de nummers dient eveneens te gebeuren bij Dhr Martin Roels op 0478 48 26 37 (gelieve te bellen na 19h00).


  Veuillez trouver ci-après les prix des licences 2016.

  Prix d’une licence annuelle jusqu’au 31/12/2015 (y compris les dames et les pitbikes): 225€
  Prix d’une licence annuelle àpd 1/01/16: 250€

  Le prix d’une licence dans la catégorie “jeune” est à 190€ pour ceux qui se décident rapidement (jusqu’au 31/12/2015). Le prix augmentera à 200€ àpd 01/01/2016.

  Le prix pour la licence oldtimers reste à 150€.

  Téléchargez ici votre demande de licence 2016 et inscrivez-vous maintenant si vous voulez profiter d’un tarif plus avantageux.

  Règle !
  Votre licence, dûment complétée, et le paiement doivent nous parvenir endéans les dates mentionnés ci-dessus.
  Merci d’envoyer votre demande de licence dûment complétée à Mr Martin Roels, P. Christiaansstraat 42, 9290 ou par mail à [email protected] Contactez également Mr Martin Roels au 0478 48 26 pour la réservation de votre numéro (appeler de préférence après 19h00).

 • 26 okt

  1ste versie VMCF kalender 2016 - 1ère version du calendrier VMCF 2016

  Beste cross vrienden en piloten,

  De jaarlijkse kalendervergadering van vrijdag 23 oktober jl was een succes.

  Er zijn enkele nieuwe inrichters en zoals jullie kunnen zien, zijn er nieuwe lokaties bijgekomen.

  Daar het om de voorlopige kalender gaat, zijn wijzigingen uiteraard mogelijk. Proeven worden toegevoegd eens de IMBA wedstrijden finaal zijn.

  Op naar een geweldig 2016 cross seizoen!

  Sportieve groeten,

  Het VMCF bestuur


  Chers amis du cross et pilotes,

  La réunion annuelle d'organisation du calendrier du vendredi 23 octobre dernier était un succès.

  Il y a quelques nouveaux organisateurs et comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs nouveaux terrains.

  Vu qu'il s'agit du calendrier provisoir, des changements sont encore possible. Les épreuves seront rajoutées une fois que le calendrier IMBA est final.

  Nous comptons sur un saison de cross sublime en 2016!

  Salutations sportives,

  Le conseil VMCF

  vmcf-kalender-calendrier-vmcf-v1-dd-2...

 • 24 apr

  Afvaardigingen - Mandats (accords)

  Indien u een afvaardiging nodig heeft, dan dient u dit op ten laatste donderdagmiddag bij Martin Roels aan te vragen.
  Aanvragen die na donderdagmiddag binnenkomen, kunnen niet meer behandeld worden.


  Dank voor uw begrip.

  Si vous avez besoin d'un mandat, vous devez le demander auprès de Martin Roels pour le jeudi midi au plus tard.
  Des demandes après jeudi-midi ne peuvent plus être traîtées.

  Merci de votre compréhension.

 • 21 mrt

  oproep aan alle piloten en supporters - appel à tous les pilotes et supporters

  Zoals jullie weten, wordt het steeds moeilijker om een motorcrossterrein en vergunning te verkrijgen en te behouden.

  Voor het verder bestaan van de motorcross te garanderen werden er binnen de UMC nieuwe afspraken gemaakt:

  1) Milieu:
  - Het gebruik van tear-offs wordt overal verboden
  - Afval: gelieve uw afval niet achter te laten op het terrein maar in de daartoe voorziene container te deponeren. Indien er geen container voorzien is, dient u uw afval mee naar huis te nemen.

  2) Veiligheid – Verzekering
  - Vanaf heden dient elke toeschouwer/supporter achter de koorden/nadars te blijven. Dit is belangrijk voor uw eigen veiligheid alsook voor de piloten. Indien een toeschouwer/supporter deze overtreding begaat, kan de reeks stilgelegd worden en wordt er niet meer herstart. Dit is uiteraard nadelig voor de piloten.

  De toekomst van de motorcross hangt dus mede van jullie allen af.
  Wij hopen dat wij op jullie medewerking kunnen tellen en hopen nog tal van mooie crossen te kunnen organiseren.


  Comme vous le savez, il devient de plus en plus difficile d’obtenir, ou même de maintenir, une licence pour un terrain de motocross.

  Afin de continuer à garantir l’existence du motocross, de nouveaux accords ont été convenus au sein de L’UMC:
  1) Environnement:
  - Il est interdit d’utiliser des « tear-offs » **
  - **Déchets
  : merci de ne pas laisser vos déchets sur le site, mais de les déponer dans le conteneur prévu à cet effet. En cas d’absence d’un conteneur, veuillez reprendre vos déchets à la maison.

  2) Sécurité – Assurance
  - A partir de maintenant, tout spectateur/supporter doit rester derrière les cordes/nadars. C’est non seulement important pour votre propre sécurité, mais aussi pour celle des pilotes. Si un spectateur/supporter commet cette infraction, la course peut être arrêtée et ne reprendra pas. Comme vous le comprendrez certainement, ceci est désavantageux pour les pilotes.

  L’avenir du motocross dépend donc également de vous tous.
  Nous espérons pouvoir compter sur votre collaboration et espérons pouvoir encore organiser beaucoup de motocross.

 • 27 okt

  Belangrijk-Important voor/pour 2015: wijziging nummers/ changement numéros

  NUMMERBORDEN - PLAQUES MINERALOGIQUESS

  Opgepast: voor het seizoen 2015 zullen er wijzigingen zijn wat betreft de nummerbordcijfers.
  Attention: pour la saison 2015, il y aura des changements en ce qui concerne les plaques minéralogiques (les numéros).

  Klik hier voor meer info - Cliquez ici pour plus d'informations

 • 19 dec

  Berichtgeving NIEUW MOTORSPORTSEIZOEN - info NOUVELLE SAISON MOTOCROSS 2014

  Tot op heden is er geen samenwerking meer met VMBB voor het seizoen 2014. De berichtgeving vanuit VMBB aangaande verzekeringsdoeleinden laat heel wat onduidelijkheid bestaan.
  Als zekerheid kunnen we meegeven dat elke organisatie van UMC deelgenoten (VLM, VMCF,
  MC LILLE en AMC GENK), de nodige BLOSO erkende verzekering geniet voor elke sportverzekerden en hun motorcross evenementen. Elke organisatie dient een goedkeuring te dragen van de gouverneur van de provincie. Deze goedkeuring kan enkel bekomen worden indien er een correcte verzekering is afgesloten die voldoet aan de voorwaarden opgelegd door de Vlaamse Overheid/BLOSO.
  Vandaar dat ELKE UMC DEELGENOOT zondermeer VOLDOET aan de benodigde VERZEKERING onder VOORWAARDEN zoals opgelegd door de VLAAMSE OVERHEID/BLOSO.
  Verder hoeft geen enkele deelgenoot van UMC zijn verantwoording af te leggen tegenover VMBB, en moet ook de reden van NIET SAMENWERKING niet gezocht worden onder de mantel van verzekeringsdoeleinden, maar heeft het enkel te maken met het feit dat UMC niet aanvaard kon worden als gelijkwaardige partner voor wat betreft motorcross.

  INFO VANUIT UMC DEELGENOTEN (VLM, VMCF, MC LILLE, AMC GENK)

  Voor het seizoen 2014 is er geen mogelijkheid meer tot bijvergunningen, daar er geen verdere samenwerking is met VMBB. Vandaar dat elke mogelijke licentiehouder die een vergunning wenst te onderschrijven bij één van de UMC deelgenoten, een volwaardige vergunning van de desbetreffende federatie/club dient op te nemen.
  Verder wil dit ook zeggen dat er gevolg gegeven moet worden aan de gezamenlijke regelgeving van UMC in verband met maximaal 5 afvaardigingen per seizoen naar een niet UMC organisatie.
  Afvaardigingen dienen enkel aangemaakt te worden als er op de welbepaalde dag een wedstrijd gepland staat voor de UMC licentiehouder.
  Elke UMC licentiehouder is verplicht zijn afvaardigingen tijdig en minstens 2 weken voordien aan te vragen.


  A ce jour, il n’y a plus de collaboration avec la VMBB pour la saison 2014. Les informations venant de la VMMB concernant les assurances laissent apparaître beaucoup d’incertitudes..
  Nous pouvons vous garantir que chaque entité de l’UMC (VLM, VMCF, MC LILLE et AMC GENK), disposent bien de l’assurance BLOSO reconnue et nécessaire pour chaque sportif assuré et leurs événements motocross. Chaque organisation doit obtenir une autorisation du gouverneur de la province. Cette autorisation ne peut être obtenue qu’en cas de la possession d’une assurance qui remplit les conditions imposées par le gouvernement flamand/BLOSO.
  De ce fait CHAQUE ENTITE UMC POSSEDE automatiquement l’ASSURANCE requise dans les CONDITIONS imposées par le GOUVERNEMENT FLAMAND/BLOSO.
  De plus, aucune entité de l’UMC ne doit se justifier auprès de la VMBB. De plus, la raison de la NON-COOPERATION ne doit pas être cherchée dans le domaine des assurances, mais bien dans le fait que l’UMC ne pouvait pas être acceptée comme partenaire équivalent en ce qui concerne le motocross.

  INFO DE LA PART DES ENTITES DE L’UMC (VLM, VMCF, MC LILLE, AMC GENK)

  Etant donné qu’il n’y a plus de collaboration avec la VMBB, il n’est plus possible de prendre des licences “complémentaires” pour la saison 2014.
  C’est pourquoi chaque détenteur potentiel d’une licence qui souhaite en souscrire une auprès d’une entité de l’UMC doit souscrire une licence à part entière de la fédération/club concernée.
  Ceci veut également dire que les règles collectives de l’UMC concernant le maximum de 5 mandats (accords) par saison pour participation auprès d’une organisation non-UMC doivent être respectées.
  Les mandats (accords) doivent uniquement être faits lorsqu’un concours est planifié le jour même pour le détenteur de la licence UMC.
  Chaque détenteur de licence UMC est tenu de faire sa demande de mandat à temps et à heure et minimum deux semaines à l’avance.

 • 28 okt

  Nieuwe regel - Nouveau règle IMBA

  Op de inrichtersvergadering van vrijdag 18 oktober jl. werd een nieuwe regel overeengekomen aangaande de IMBA rijders vanaf 2014.

  Wat is er nieuw voor 2014?
  De piloot die wenst deel te nemen aan de IMBA wedstrijden, moet beschikken over een hoofdvergunning in de VMCF federatie.
  Bovendien moet de piloot MINSTENS de voorziene VMCF proeven rijden in de VMCF federatie (10 proeven + 1 finale: exact aantal nog exact te bepalen).


  Lors de la réunion des organisateurs du vendredi 18 octobre dernier, un nouveau règle pour 2014 a été convenu pour les pilotes participant à l’IMBA.

  Quoi de neuf pour 2014?
  Chaque pilote qui souhaite participer aux concours IMBA doit avoir une licence principale de la VMCF.
  En outre, ce pilote doit AU MOINS disputer les épreuves prévues du championnat de la VMCF (10 épreuves + 1 finale : nombre exact encore à déterminer).

Nieuwsbrief VMCF

 

Volgend event