Welkom - Bienvenue

De VMCF is een liefhebbersfederatie die als voornaamste doel heeft de amateurmotorliefhebber op een veilige en aangename manier motorsport te laten beoefenen
La VMCF est une fédération d’amateurs qui a pour but principal de permettre aux amateurs et aux amoureux des sports moteurs de pratiquer leur passion de manière agréable et en toute sécurité.

Reglement 2018

vmcf-reglement-2018.pdf - reglement-vmcf-2018.pdf

Nieuwsberichten

 • 19 jan

  Eetfestijnen/Soupers

  GROOT EETFESTIJN/SOUPER DONNY VANDEKERCKHOVE 19 & 20/01/2019

  Volkskring - Dorpstraat, 9750 Zingem

  Zaterdag/samedi: 18h30 - 22h00
  Zondag/dimanche: 11h30 - 15h00

  Menu:
  Ardeens gebraad of kalkoenfilet met warme groentjes en kroketten
  Rôti ardennois ou filet de dinde avec des légumes chaudes et des croquettes.

  Info? Kurt Vandekerckhove: 0492/97 98 16


  EETDAG/SOUPER CISSE & ROBBE SIMONS & MAARTEN VAN DESSEL 27/01/2019: 11h30 - 20h00

  Zaal/salle: Onder den Toren Haacht (achter de kerk/derrière l'église)

  Menu:
  Balletjes in tomatensaus, stoofvlees, videe, koude schotel, curryworsten.
  Boulettes sauce tomate, carbonades, vidé, plat froid, fricadelles.


  WINTER BBQ HIVERNALE TEAM COEN 09/02/2019

  CC Den Hoek, Hoekstraat, 3472 Kortenaken
  Vanaf/àpd 17h00

  Info? Stefan Coen: 0495/81 36 09 of/ou Tasha Minnoye: 0476/33 26 72


  EETFESTIJN/SOUPER JEREMY JORIS 9 & 10/02/2019

  Zaal/salle Oud Sint Elooi, Lanestraat 106, 3090 Tombeek

  Zaterdag/samedi: vanaf/àpd de 17h00
  Zondag/dimanche: 11h30 - 15h00

 • 01 jan

  Happy New Year

  A NEW YEAR, HAVE A GOOD ONE!

  Het VMCF bestuur wenst iedereen een geweldig, fantastisch en ongelooflijk 2019 toe met uiteraard veel crossplezier.
  Tot in 2019!

  Le conseil VMCF souhaite tout le monde une superbe année 2019 avec bien sûr beaucoup de plaisir motocross.
  Rendez-vous en 2019!

 • 05 dec

  Kalender 2019 - check it out

  Benieuwd om een eerste blik te werpen op de VCMCF kalender voor 2019?

  Klik dan HIER en check 'm out.

  De oldtimercrossen, de proeven, IMBA wedstrijden, Ride NLG en speciallekes worden later nog toegevoegd.
  Uiteraard kunnen wijzigingen zich nog steeds voordoen wat betreft locaties.


  Curieux de voir le calendrier VMCF 2019?

  Cliquez ICI et consultez-le maintenant.

  Les courses des oldtimers, les épreuves, compétition IMBA,Ride NLG et autres ... seront rajoutées plus tard.
  Il va de soi que des modifications au calendrier sont toujours possible.

 • 06 nov

  Vergunningsaanvraag/Demande de licence 2019

  Op de link hieronder vinden jullie de vergunningsaanvraag voor 2019.
  La demande de licence 2019 se trouve sur le lien ci-dessous.

  2019-vergunningsaanvraag-demande-de-l...

 • 08 okt

  Up to 2019 ...

  Het VMCF seizoen zit er op, en ja, het was een geweldig jaar!

  De voorbereidingen voor 2019 zijn volop aan de gang, vergunningen, kalender, reglement update, ...
  We hopen dat 2019 eens zo goed wordt, zelfs beter.

  Wij danken dan ook graag alle piloten, supporters, medewerkers, ... die er elke week bij waren.
  Zonder jullie was het lang niet zo'n succes geweest.

  Afspraak voor het kampioenenbal op 10 november.
  Meer info volgt later deze week.

  Op naar 2019 dus ...


  La saison de cross VMCF vient de se terminer, et oui, c'était une superbe année!

  Les préparations pour 2019 sont actuellement en cours, licenses, calendrier, update du règlement, ...
  Nous éspérons que 2019 sera encore mieux que 2018.

  Nous remercions les pilotes, spectateurs, collaborateurs ... qui étaient présents chaque semaine.
  Sans vous cela n'aurait pas été un tel succès.

  Rendez-vous au ball du cross le 10 novembre. Plus d'infos suivront plus tard cette semaine.

  En avant vers 2019 ...

 • 16 jun

  VLAGGENMANNEN GEZOCHT - RECHERCHE DE SIGNALISEURS DE DRAPEAU

  Wij zijn op zoek naar vlaggenmannen en/of medewerkers die wekelijks of af en toe kunnen inspringen.

  Bij interesse, gelieve contact op te nemen met Alain op 0475/52 01 45 voor meer info.


  Nous sommes à la recherche de signaliseurs de drapeau et/ou des collaborateurs qui peuvent aider chaque semaine ou occasionnellement.

  N'hésitez pas à contacter Alain au 0475/52 01 45 pour plus d'informations si vous êtes intéressés.

 • 31 jan

  Belangrijk bericht van het bestuur - Message important du conseil

  • Er zijn nog steeds piloten en toeschouwers die niet begrijpen hoe gevaarlijk het is niet achter de koorden/nadars te blijven => REGEL: gelieve achter de omheining te blijven.
   De piloot is volgens het reglement verantwoordelijk voor zijn supporters. Er wordt van de piloot verwacht dat hij zijn supporters daarover inlicht.
   GEVOLGEN BIJ NIET NALEVING:
   o Bij herhaaldelijke verwittigingen zal de reeks stilgelegd worden en er zal niet meer herstart worden.
   o Als een piloot of toeschouwer wordt aangereden op de omloop zal hij automatisch worden gedagvaard en verantwoordelijk gesteld worden.

  • Er wordt van de piloot verwacht dat hij het milieu respecteert
   => REGELS: plaats uw milieumat, gebruik van tear-offs is verboden, neem uw afval mee naar huis (of indien een container ter beschikking, gelieve het in de daartoe voorziene container te gooien), laat geen olie, banden of etensresten achter op het terrein.

  • Er zal strenge controle uitgevoerd worden op het Db-geluid van uw motor.
   Wij gaan er van uit dat jullie deze regels correct zullen opvolgen. Cross is een mooie en toffe sport, wij rekenen op jullie allen op een geweldig seizoen en vergeet vooral niet: “de toekomst van de motorcross hangt mede van jullie af”.

  Het bestuur.


  • Il y a toujours des pilotes/spectateurs qui ne comprennent pas le danger de ne pas rester derrière les cordes/nadars => REGLE: veuillez rester derrière les cordes/nadars.
   Selon le règlement, le pilote est responsable de ses supporters. Le pilote est tenu de les informer.
   CONSEQUENCES LORS DE LA NON-OBSERVATION:
   o Après de multiples avertissements, la course sera arrêtée et ne sera pas reprise.
   o Si un pilote ou un téléspectateur est heurté sur le circuit, il sera automatiquement convoqué et tenu responsable.

  • Le pilote est tenu de respecter l’environnement
   => REGLES : placez votre tapis environnemental, l’usage des tear-offs est interdit, emmenez vos déchets à la maison (ou à déponer dans le conteneur si disponible) ne pas laisser de l’huile, des pneus ou d’autres déchets sur le circuit.

  • Un contrôle strict sera exécuté en ce qui concerne le son DB de votre moteur.
   Nous espérons que vous mettiez en pratique ces règles de façon correcte. Le Cross est un beau sport et nous comptons sur vous tous pour avoir une saison incroyable. Et surtout n’oubliez pas : « l’avenir du cross dépend également de vous ».

  Le conseil

 • 22 jan

  IMBA

  Imba is de internationale federatie voor amateur motorsportbonden.
  Dit is een internationale koepelorganisatie met samenwerking van verschillende landen waar VMCF is bij aangesloten voor België.
  De andere landen zijn MON (NL), AMCA (GB), UFOLEP (FR), NRMF (RU), SAM (CH), DAMCV (DE), DMCU (DK), CAM (Tsjechië) en CSEN (Italië).
  De klasses MX1, MX2, ladies, zijspannen en jeugd zijn voorzien voor het Europees Kampioenschap. Dit jaar zijn er ook 4 proeven voor de jeugdrijders.

  Geïnteresseerden kunnen zich melden op [email protected] of telefonisch bij Martin Roels.
  Verdere informatie kan ook gevraagd worden bij de teamleaders : Betty Vanlommel (ladies), Bruno Van Eyck (MX Open), Kris Fleerackers (MX2) en Els Bamps (zijspannen).

  meer info: www.imba-mx.com
  In deze landen kan tevens (buiten de EK proeven) gereden worden met een afvaardiging door alle piloten. Dit is alleen voor piloten die aangesloten zijn bij VMCF.
  Afvaardigingen dienen aangevraagd te worden 10 dagen voor de wedstrijd op [email protected] of telefonisch via Martin Roels.

 • 21 mrt

  oproep aan alle piloten en supporters - appel à tous les pilotes et supporters

  Zoals jullie weten, wordt het steeds moeilijker om een motorcrossterrein en vergunning te verkrijgen en te behouden.

  Voor het verder bestaan van de motorcross te garanderen werden er binnen de UMC nieuwe afspraken gemaakt:

  1) Milieu:
  - Het gebruik van tear-offs wordt overal verboden
  - Afval: gelieve uw afval niet achter te laten op het terrein maar in de daartoe voorziene container te deponeren. Indien er geen container voorzien is, dient u uw afval mee naar huis te nemen.

  2) Veiligheid – Verzekering
  - Vanaf heden dient elke toeschouwer/supporter achter de koorden/nadars te blijven. Dit is belangrijk voor uw eigen veiligheid alsook voor de piloten. Indien een toeschouwer/supporter deze overtreding begaat, kan de reeks stilgelegd worden en wordt er niet meer herstart. Dit is uiteraard nadelig voor de piloten.

  De toekomst van de motorcross hangt dus mede van jullie allen af.
  Wij hopen dat wij op jullie medewerking kunnen tellen en hopen nog tal van mooie crossen te kunnen organiseren.


  Comme vous le savez, il devient de plus en plus difficile d’obtenir, ou même de maintenir, une licence pour un terrain de motocross.

  Afin de continuer à garantir l’existence du motocross, de nouveaux accords ont été convenus au sein de L’UMC:
  1) Environnement:
  - Il est interdit d’utiliser des « tear-offs » **
  - **Déchets
  : merci de ne pas laisser vos déchets sur le site, mais de les déponer dans le conteneur prévu à cet effet. En cas d’absence d’un conteneur, veuillez reprendre vos déchets à la maison.

  2) Sécurité – Assurance
  - A partir de maintenant, tout spectateur/supporter doit rester derrière les cordes/nadars. C’est non seulement important pour votre propre sécurité, mais aussi pour celle des pilotes. Si un spectateur/supporter commet cette infraction, la course peut être arrêtée et ne reprendra pas. Comme vous le comprendrez certainement, ceci est désavantageux pour les pilotes.

  L’avenir du motocross dépend donc également de vous tous.
  Nous espérons pouvoir compter sur votre collaboration et espérons pouvoir encore organiser beaucoup de motocross.

Data Protection Notice NL - FR

Gebruiksvoorwaarden website

Volgend event