Welkom - Bienvenue

De VMCF is een liefhebbersfederatie die als voornaamste doel heeft de amateurmotorliefhebber op een veilige en aangename manier motorsport te laten beoefenen
La VMCF est une fédération d’amateurs qui a pour but principal de permettre aux amateurs et aux amoureux des sports moteurs de pratiquer leur passion de manière agréable et en toute sécurité.

Reglement 2020 wordt aangepast/modification en cours

NL - FR

Nieuwsberichten

 • 22 nov

  Belangrijke mededelingen / Messages importants

  • Wil je graag je nummer behouden, contacteer dan zo snel mogelijk Martin Roels op 0478/48 26 37. Martin is dagelijks bereikbaar vanaf 19 uur.

  • Vergunningspapieren moeten opgestuurd worden naar Martin Roels, P. Christiaansstraat 42, 9290 Berlare (niet naar de maatschappelijke zetel te Vilvoorde)

  • Indien je wenst dat je VMCF vergunningskaart 2021 met de post wordt opgestuurd naar je thuisadres voor de start van het seizoen (bv. Om te gaan trainen in het buitenland), voeg dan een envelop met daarop je naam en adresgegevens + postzegel toe bij het opsturen van je vergunningspapieren. Je kaart wordt opgestuurd per post van zodra alles in orde is.


  • Si vous souhaitez garder votre numéro, merci de contacter au plus vite Martin Roels au 0478/48 26 37. Martin est disponible tous les jours après 19 heures.

  • Les papiers de licence doivent être envoyés à Martin Roels, P. Christiaansstraat 42, 9290 Berlare (merci de ne pas les envoyer au siège social à Vilvorde)

  • Si vous souhaitez que votre carte de licence VMCF 2021 soit envoyée par la poste à votre adresse privée avant le début de la saison (p.ex. pour pouvoir aller s’entrainer à l’étranger), ajoutez une enveloppe mentionnant vos coordonnées + timbre avec vos papiers de licence. Votre carte sera ensuite envoyée par la poste une fois que tout est en ordre avec votre licence.

 • 09 nov

  Vergunningsaanvraag/Demande de licence 2021

  HIER vind je de vergunningsaanvraag voor 2021.
  Indien je wenst dat je VMCF vergunningskaart 2021 met de post wordt opgestuurd naar je thuisadres voor de start van het seizoen (bv. Om te gaan trainen in het buitenland), voeg dan een envelop met daarop je naam en adresgegevens + postzegel toe bij het opsturen van je vergunningspapieren.
  Je kaart wordt dan opgestuurd per post van zodra alles in orde is.

  Wat als je in 2020 een vergunning betaalde?
  Je vergunning is nog geldig tot 31/12/2020. Tot dan ben je nog steeds gedekt voor ongevallen als je bv. gaat trainen op officiële trainingsparcours. De verzekeringsmaatschappij bevestigde ons dat de vergunning van 2020 wordt overgedragen naar 2021. Omwille van de kosten gedragen voor verzekering en andere vaste kosten, dient een bijdrage van 50€ betaald te worden voor de geldigheid van de vergunning voor 2021. Als je dus een vergunning 2020 had (jeugd, volwassenen, oldtimers), dan betaal je 50€ voor je vergunning in 2021. Gelieve een nieuwe vergunningsaanvraag (inclusief nieuw doktersattest) en je vergunning samen met een kopie van je federatiepasje 2020 op te sturen en de bijdrage van 50€ te storten.

  Wij werken momenteel aan de kalender voor 2021 en hopen dat we in maart met een nieuw seizoen van start kunnen gaan.

  Sportieve groeten,
  Het VMCF bestuur


  VOICI la demande de licence 2021.
  Si vous souhaitez que votre carte de licence VMCF 2021 soit envoyée par la poste à votre adresse privée avant le début de la saison (p.ex. pour pouvoir aller s’entrainer à l’étranger), ajoutez une enveloppe mentionnant vos coordonnées + timbre quand vous renvoyez vos papiers de licence.
  Votre carte sera ensuite envoyée par la poste une fois que tout est en ordre avec votre licence.

  Et si vous avez déjà payé une licence en 2020?
  Votre licence est encore valable jusqu'au 31/12/2020. Jusqu’à cette date, vous êtes toujours couvert par l’assurance en cas d’accidents lors d’entrainements officiels. La compagnie d'assurance nous a confirmé que la licence sera transférée de 2020 à 2021. En raison des frais d'assurance et autres frais fixes, une contribution de 50 € doit être payée pour la validité de la licence pour 2021. Donc, si vous avez une licence 2020 (jeunes, adultes, oldtimers), vous payez 50 € pour votre licence en 2021. Merci de nous envoyer une nouvelle demande de licence 2021 (y compris un nouveau certificat médical) accompagnée d'une copie de votre carte de fédération 2020 et de payer la contribution de 50€.

  Nous finalisons actuellement le calendrier 2021 et espérons pouvoir démarrer une nouvelle saison motocross en mars.
  Salutations sportives.
  Le conseil VMCF

 • 26 jul

  VMCF zoekt nieuwe speaker voor seizoen 2021

  Wij zoeken een nieuwe speaker voor volgend seizoen.
  Ben jij de geknipte kandidaat hiervoor en wens je meer info?
  Contacteer dan Martin Roels (0478 48 26 37) of Alain Hoolants (0475 52 01 45)
  De VMCF dankt Loek Poeth voor zijn jarenlange inzet en samenwerking.


  Nous recherchons un nouveau speaker àpd 2021.
  Êtes-vous le candidat idéal pour cela et souhaitez-vous plus d'informations?
  Veuillez contacter Martin Roels (0478 48 26 37) ou Alain Hoolants (0475 52 01 45)
  La VMCF remercie Loek Poeth pour ses nombreuses années de dévouement et de coopération.

 • 13 mei

  BELANGRIJK BERICHT - MESSAGE IMPORTANT

  Net zoals de MCLB/VJMO en de AMPL heeft het VMCF-bestuur vandaag beslist om de geplande inrichtingen van motorcross wedstrijden voor het seizoen 2020 af te gelasten.

  Na een grondige risicoanalyse, rekening houdende met piloten, toeschouwers, inrichters, personeel en extra te nemen maatregelen ter bescherming van ieders gezondheid, moeten we concluderen dat er op dit moment geen zekerheid is of er naar de laatste maanden van het seizoen toe een organisatie zal kunnen doorgaan. Tevens moet rekening gehouden worden met een mogelijk nieuwe opflakkering van het virus.

  De vergunning van de piloten blijft gelden voor 2020 zodat diegenen die gaan trainen of op termijn aan eventuele andere wedstrijden deelnemen, alsnog verzekerd blijven.
  Wat er gaat gebeuren met de vergunning 2021 zullen we later nog mededelen.
  We zijn momenteel in onderhandeling met de verzekeraar en de verzekeringsmakelaar. Meer info volgt later.

  Wij hopen op jullie begrip in deze moeilijke periode en hopen uiteraard ook op jullie te kunnen rekenen in 2021.

  Hou het veilig en draag zorg voor elkaar!
  Het bestuur


  Comme l’MCLB/VJMO et l’AMPL, la VMCF a décidé aujourd’hui d’annuler les organisations motocross qui étaient prévues pour la saison 2020.

  Une analyse de risque approfondie tenant compte de pilotes, spectateurs, organisateurs, personnel de service et mesures supplémentaires à prendre pour protéger la santé de chacun d’entre nous, nous oblige de conclure qu’à cette époque nous n’avons aucune certitude qu’une organisation de motocross sera possible vers les derniers mois de la saison, vu la possibilité d’une recrudescence possible du virus.

  La licence des pilotes restera valable pour 2020 de sorte à ce que ceux qui commencent les entraînements ou participent éventuellement plus tard à d’autres courses, seront toujours couverts.
  Nous vous communiquerons plus tard ce qui se passera avec la licence 2021.
  Pour le moment, nous sommes en négociations avec l’assureur et le courtier d’assurance. Plus d’infos suivront plus tard.

  Nous espérons pouvoir compter sur votre compréhension lors de cette période difficile et nous espérons pouvoir compter sur vous aussi en 2021.

  Prenez soins de vous et soins des autres.
  Le comité

 • 24 feb

  Belangrijke mededelingen / Messages importants

  • De categorieën die tijdstrainingen rijden, moeten zowel in de trainingen als beide reeksen met dezelfde transponder rijden.
  Het is belangrijk dat als je uitzonderlijk met een andere transponder rijdt, dit doorgeeft bij de inschrijving.
  • Goed nieuws voor de dames/pitbikes. Deze categorie zal vanaf dit seizoen na de beloften rijden. Uurschema’s volgen later.


  • Les catégories avec des essais chronométrés doivent rouler avec le même transpondeur pendant les essais ET les 2 manches.
  Il est important de signaler au moment des inscriptions si vous roulez exceptionnellement avec un autre transpondeur.
  • Bonnes nouvelles pour les Dames/pitbikes. A partir de cette saison, cette catégorie concourra après les Espoirs. Les horaires suivront plus tard.

 • 22 jan

  NIEUW - NOUVEAU

  NIEUW!
  Vanaf 2020 gaan we van start met tijdstrainingen voor de juniors, nationalen, inters en de zijspannen.

  NOUVEAU:
  A partir de 2020 nous démarrons avec des essais chronométrés pour les juniors, nationaux, inters et les side-cars.

 • 22 jan

  IMBA

  Imba is de internationale federatie voor amateur motorsportbonden.
  Dit is een internationale koepelorganisatie met samenwerking van verschillende landen waar VMCF is bij aangesloten voor België.
  De andere landen zijn MON (NL), AMCA (GB), UFOLEP (FR), NRMF (RU), SAM (CH), DAMCV (DE), DMCU (DK), CAM (Tsjechië) en CSEN (Italië).
  De klasses MX1, MX2, ladies, zijspannen en jeugd zijn voorzien voor het Europees Kampioenschap. Dit jaar zijn er ook 4 proeven voor de jeugdrijders.

  Geïnteresseerden kunnen zich melden op vmcf@live.be of telefonisch bij Martin Roels.
  Verdere informatie kan ook gevraagd worden bij de teamleaders : Betty Vanlommel (ladies), Bruno Van Eyck (MX Open), Kris Fleerackers (MX2) en Els Bamps (zijspannen).

  meer info: www.imba-mx.com
  In deze landen kan tevens (buiten de EK proeven) gereden worden met een afvaardiging door alle piloten. Dit is alleen voor piloten die aangesloten zijn bij VMCF.
  Afvaardigingen dienen aangevraagd te worden 10 dagen voor de wedstrijd op vmcf@live.be of telefonisch via Martin Roels.

 • 21 mrt

  oproep aan alle piloten en supporters - appel à tous les pilotes et supporters

  Zoals jullie weten, wordt het steeds moeilijker om een motorcrossterrein en vergunning te verkrijgen en te behouden.

  Voor het verder bestaan van de motorcross te garanderen werden er binnen de UMC nieuwe afspraken gemaakt:

  1) Milieu:
  - Het gebruik van tear-offs wordt overal verboden
  - Afval: gelieve uw afval niet achter te laten op het terrein maar in de daartoe voorziene container te deponeren. Indien er geen container voorzien is, dient u uw afval mee naar huis te nemen.

  2) Veiligheid – Verzekering
  - Vanaf heden dient elke toeschouwer/supporter achter de koorden/nadars te blijven. Dit is belangrijk voor uw eigen veiligheid alsook voor de piloten. Indien een toeschouwer/supporter deze overtreding begaat, kan de reeks stilgelegd worden en wordt er niet meer herstart. Dit is uiteraard nadelig voor de piloten.

  De toekomst van de motorcross hangt dus mede van jullie allen af.
  Wij hopen dat wij op jullie medewerking kunnen tellen en hopen nog tal van mooie crossen te kunnen organiseren.


  Comme vous le savez, il devient de plus en plus difficile d’obtenir, ou même de maintenir, une licence pour un terrain de motocross.

  Afin de continuer à garantir l’existence du motocross, de nouveaux accords ont été convenus au sein de L’UMC:
  1) Environnement:
  - Il est interdit d’utiliser des « tear-offs » **
  - **Déchets
  : merci de ne pas laisser vos déchets sur le site, mais de les déponer dans le conteneur prévu à cet effet. En cas d’absence d’un conteneur, veuillez reprendre vos déchets à la maison.

  2) Sécurité – Assurance
  - A partir de maintenant, tout spectateur/supporter doit rester derrière les cordes/nadars. C’est non seulement important pour votre propre sécurité, mais aussi pour celle des pilotes. Si un spectateur/supporter commet cette infraction, la course peut être arrêtée et ne reprendra pas. Comme vous le comprendrez certainement, ceci est désavantageux pour les pilotes.

  L’avenir du motocross dépend donc également de vous tous.
  Nous espérons pouvoir compter sur votre collaboration et espérons pouvoir encore organiser beaucoup de motocross.

Data Protection Notice NL - FR

Gebruiksvoorwaarden website

Volgend event