Welkom - Bienvenue

De VMCF is een liefhebbersfederatie die als voornaamste doel heeft de amateurmotorliefhebber op een veilige en aangename manier motorsport te laten beoefenen
La VMCF est une fédération d’amateurs qui a pour but principal de permettre aux amateurs et aux amoureux des sports moteurs de pratiquer leur passion de manière agréable et en toute sécurité.

Reglement 2020 wordt aangepast/modification en cours

NL - FR

Nieuwsberichten

 • 13 nov

  Vergunningsaanvraag/Demande de licence 2020

  Op de link hieronder vinden jullie de vergunningsaanvraag voor 2020.
  La demande de licence 2020 se trouve sur le lien ci-dessous.

  2020-vergunningsaanvraag-demande-de-l...

 • 03 nov

  Kampioenenviering - célébration des champions 30/11

  De VMCF-kampioenenviering gaat door op zaterdag 30 november in zaal Sportoase De Toren in Rotselaar.
  Mis dit evenement niet en blokkeer deze datum zeker in jullie agenda!

  De eerste 3 van elke reeks alsook alle initiatiejeugdpiloten worden gehuldigd.
  Alle VMCF jeugdpiloten die het regelmatigheidscriterium gereden hebben en de Ride NLG cup(5 eerste) worden gehuldigd.

  Belangrijk: de prijzen dienen persoonlijk te worden afgehaald op de viering.
  Er worden geen prijzen meegegeven met derden!

  Kaarten in VVK: €8 - aan de kassa: €10
  VVK-punten:
  - Dagbladhandel De Lettertrap,Kerkstraat 20A, 3111 Wezemaal
  - Café Sportlokaal, Langestrat 3, 3111 Wezemaal
  - Café QV, Tussenhagenweg 1, 3111 Wezemaal
  Je kan ook online tickets kopen op https://nacht-van-ambiance.eventsquare.co

  18u00: deuren open voor iedereen die komt voor de huldiging
  18u00-20u00: mogelijkheid inschrijven vergunning 2020
  20u00 stipt: start huldiging
  Gelieve de kampioenentrui mee te brengen en te blijven tot op het einde van de huldiging voor de groepsfoto!
  23u00: optreden Sam Gooris

  Na de huldiging is er opnieuw mogelijkheid voor het nemen van een nieuwe vergunning.

  Tot dan!

  GPS: Torenstraat 115, 3110 Rotselaar


  La célébration des champions VMCF aura lieu le samedi 30 novembre au « Sportoase De Toren » à Rotselaar.
  Ne ratez pas cet événement et mettez-le dans votre agenda !

  Les 3 premiers de chaque catégorie ainsi que tous les pilotes écolages 50cc seront honorés.
  Toutes les catégories VMCF "écolages" qui ont participé au critère de régularité et au Cup Ride NLG cup(les 5 premiers) seront honorés.

  Important à savoir : les prix doivent personnellement être retirés à la célébration.
  Aucun prix n’est donné avec une tierce personne.

  Cartes prévente: €8 - à la caisse: €10
  Possibilité d'acheter des tickets online via https://nacht-van-ambiance.eventsquare.co

  18h00: ouverture des portes pour ceux qui viennent pour la célébration des champions.
  18h00-20h00: possibilité de s’inscrire pour 2020
  20h00: célébration des pilotes
  N’oubliez pas d’emmener votre maillot champion et de rester jusqu’à la fin de la célébration pour la photo avec tous les gagnants !
  23u00: performance de Sam Gooris

  Après la célébration, Martin vous accueillera de nouveau pour votre demande de licence.

  Rendez-vous donc à Rotselaar.

  GPS : Torenstraat 115, 3110 Rotselaar

 • 20 okt

  Eetfestijnen/Soupers/...

  • Zondag 15 december: Grote Winterbarbecue t.v.v. Joshua De Smet / Dimanche 15 décembre: BBQ hirvernale en faveur de Joshua De Smet.
   Zaal/Salle: St. Anna, Bambruggedorp 44, Bambrugge
   Menu: toscaans gebraad, warme beenhesp, kippebout met verse groentjes, warme sauzen en frietjes/rôti toscane,jambom à l'os chaude, cuisse de poulet avec des légumes, sauces et frites.
   Prijs/Prix: 15€ p/p - kind/enfant: 8€ p/p

  • Zondag 26 januari: Grote Winter BBQ t.v.v. Lando Vleminckx - Juniors 85cc/ Dimanche 26 janvier: BBQ hirvernale en faveur de Lando Vleminckx - Juniors 85cc.
   Zaal-café/Salle-café: Heren van Zichem, Markt 39, 3271 Zichem
   Menu: 3 stukken vlees & groenten buffet / 3 morceaux de viande & buffet légumes
   Prijs/Prix: 16€ p/p
   Voorverkoop/prévente: Gunter: 0495 53 09 49

 • 07 okt

  Up to 2020 ...

  Het VMCF seizoen zit er op, en ... wat een jaar!

  De voorbereidingen voor 2020 zijn intussen volop aan de gang.
  We hopen dat volgend jaar eens zo goed wordt of zelfs beter.

  Wij danken dan ook graag alle piloten, supporters, medewerkers, ... die er elke week bij waren.
  Zonder jullie was het lang niet zo'n succes geweest.

  Zet alvast zaterdag 26 oktober (kalendervergadering) en zaterdag 30 november (kampioenenbal) in jullie agenda.
  Meer info volgt later.


  La saison de cross VMCF vient de se terminer, et oui, c'était une superbe année!

  Les préparations pour 2020 sont actuellement en cours.
  Nous éspérons que 2020 sera encore mieux que 2019.

  Nous remercions les pilotes, spectateurs, collaborateurs ... qui étaient présents chaque semaine.
  Sans vous cela n'aurait pas été un tel succès.

  Notez déjà les dates suivantes dans vos agendas!
  samedi 26 octobre - organisation du calendrier
  samedi 30 novembre - ball du cross.
  Plus d'infos suivront plus tard.

  En avant vers 2020 ...

 • 14 sep

  Update Kersbeek: onmiddellijke diskwalificatie / disqualification immédiate

  Naar aanleiding van de vechtpartij zondagavond in Kersbeek werden de nodige sancties getroffen. De betrokken personen hebben via onze advocaten een aangetekend schrijven ontvangen niet meer welkom te zijn op de VMCF. Ze werden bovendien onmiddellijk geschorst voor de rest van 2019. Ook in 2020 zullen zij geen VMCF vergunning toegekend krijgen.

  Suite à l’altercation physique qu’il y a eu dimanche soir à Kersbeek, les sanctions nécessaires ont été prises. Les personnes concernées ont reçu via nos avocats une lettre recommandée ne plus être le bienvenu à la VMCF. Ils ont immédiatement été disqualifiées pour le reste de 2019. Aussi pour 2020 aucune licence ne sera accordée par la VMCF.

 • 04 mrt

  NIEUWS VMCF JEUGD – NOUVELLES ECOLAGES VMCF

  De jeugd? Bij de VMCF zit men niet stil, we werken verder aan de jeugd, onze toekomstige piloten.

  MINIMUM LEEFTIJDEN JEUGD
  Basisopleiding vanaf 6 jaar
  Jeugd 1 Initiatie automaten 50 cc + 65 cc (vanaf 6 jaar)
  Jeugd 2 Nieuwelingen: 65 cc & 85 cc geschakeld (vanaf 8 tot - 12 jaar)
  Jeugd 3 Junioren 85 cc & aspiranten 125 cc 2T of 150cc 4T (vanaf 11 tot -14 jaar)

  Jeugdreeksen (Jeugd 1-2-3):
  Voor de jeugd worden een VMCF “kampioenschap” ingelast en 3 extra’s:

  1) VMCF-kampioenschap: 11 proeven + 1 Finale

  2) KTM/HUSQVARNA/PPS regelmatigheidscriterium
  Vanaf de eerste cross t.e.m. de laatste cross tellen alle wedstrijden voor het regelmatigheidscriterium, ook die op zaterdag. Er worden geen wedstrijden geschrapt uit het resultaat op het einde van het seizoen. Gastrijders tellen mee.

  • Elke KTM/Husqvarna piloot ontvangt per cross aanwezig een waardebon van 10€ (deze wordt gespaard en vanaf 50€ aan de piloot bezorgd). Bij aankoop van minstens 150€ bij een KTM- dealer kan deze in vermindering gebracht worden.

  • PPS steunt de jeugd en schenkt aan de kampioen van elke klasse een complete PPS uitlaat, voor de 2de een kortingsbon van 150€ en voor de derde kortingsbon van 100€.

  3) Ridenlg Championship:
  8 mini-proeven (Jeugd 2 en 3) startorde : jeugd 2 starten eerst, 20sec later jeugd 3 juniors 85cc en nog eens 20sec later de aspiranten 125cc.
  Voor de eerste 5 worden natura prijzen voorzien waaronder complete stickersets en kledij.
  De jeugd zal maximum 5 X per jaar op zaterdag rijden.

  27/04: Genk BeNeDu
  01/06: Koningshooikt (Imba MX2)
  03/08: Warsage (Imba Ladies)
  24/08: Huldenberg (Imba open)
  07/09: Kersbeek (Imba Sidecars )

  Aanwezigheidspunten:
  Voor het VMCF kampioenschap:
  Elke piloot krijgt 3 aanwezigheidspunten per geregistreerde reeks (als hij de jurywagen voorbij gereden is), ook als er uitzonderlijk op zaterdag gereden wordt.
  Een IMBA piloot die deelneemt aan een IMBA wedstrijd krijgt tevens zijn aanwezigheidspunten als er op die dag VMCF wedstrijd is.

  4) BENEDU Championship
  Voor alle piloten onder de 18 jaar (50cc,65cc,85cc,125cc beloften tot inters)
  3 wedstrijden op zaterdag kampioenschap tussen jeugd België - Nederland en Duitsland

  27/4 Genk (België)
  18/5 Horst (Nederland)
  31/8 Weilerswist (Duitsland)

  Onderverdeling categorieën:
  jeugd 50cc
  jeugd 65cc kleine wielen
  jeugd 65cc grote wielen
  jeugd 85cc kleine wielen
  jeugd 85cc grote wielen
  jeugd 125cc/250cc4t tot 18jaar

  De eerste 5 ontvangen een trofee per cross en de eerste 3 op de eindstand.

  Meer info omtrent de jeugd kan steeds op de cross bij Jurgen De Smet (JDS) of per mail [email protected] of 0476/41 30 07


  Les écolages ? Ça bouge dans la VMCF. Nous pensons à nos futures pilotes

  AGE MINIMUM DE 6 ANS EST REQUIS

  Ecolages 1: Initiation automatiques 50cc & 65cc (àpd 6 ans)
  Ecolages 2: Débutant 65 cc & 85 cc avec vitesses (8 à -12 ans)
  Ecolages 3: Juniors 85cc et aspirants 125cc 2T ou 150cc 4T (11 à -14 ans)

  Ecolages 1-2-3:
  Pour les écolages, il y aura un « championnat » VMCF et 3 extras :

  1) Un championnat VMCF: 11 épreuves + 1 Finale

  **2) Un critère de régularité KTM/HUSQVARNA/PPS **
  Tous les concours à compter du premier cross jusqu’au dernier cross seront pris en compte pour le critère de régularité, aussi les concours qui auront lieu les samedis. Aucun concours ne sera supprimé du résultat à la fin de la saison. Des personnes ayant prises une licence d’une journée seront prises en compte.

  • Chaque pilote KTM/Husqvarna recevra par cross présent un bon d’une valeur de 10€ (une fois les 50€ atteint, le bon de 50€ sera donné au pilote). Lorsque vous achetez auprès d’un dealer KTM pour un montant de 150€, le bon pourra être déduit du montant.

  • PPS offre au champion de chaque catégorie des écolages un échappement complet de PPS. La deuxième place recevra un bon de réduction de 150€ et la troisième place un bon de réduction de 100€.

  3) Ridenlg Championship:
  8 mini-épreuves (écolages 2 et 3) – ordre de départ : les écolages 2, 20 sec plus tard les écolages 3 juniors 85cc et encore 20 sec plus tard les aspirants 125cc.
  Pour les 5 premiers, des prix en nature seront prévus dont y compris des sets d’autocollants et des vêtements.
  Les écolages concourront maximum 5 X par ans un samedi.

  27/04: Genk BeNeDu
  01/06: Koningshooikt (Imba MX2)
  03/08: Warsage (Imba Ladies)
  24/08: Huldenberg (Imba open)
  07/09: Kersbeek (Imba Sidecars )

  Points de présence:
  Pour le championnat VMCF:
  Chaque pilote reçoit 3 points de présence par manche enregistrée (si le pilote est passé devant le bus des juges), aussi quand la compétition aura lieu exceptionnellement un samedi.
  Un pilote IMBA qui participe à une compétition IMBA reçoit également ses points de présence si il y a un concours VMCF ce jour-là.

  4) BENEDU Championship
  Pour tous les pilotes en dessous de 18 ans (50cc,65cc,85cc,125cc espoirs jusqu’aux inters )
  3 concours le samedi – championnat entre la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne

  27/4 Genk (Belgique)
  18/5 Horst (Pays-Bas)
  31/8 Weilerswist (Allemagne)

  Catégories:
  écolages 50cc
  écolages 65cc petites roues
  écolages 65cc grandes roues
  écolages 85cc petites roues
  écolages 85cc grandes roues
  jeunes 125cc/250cc4t jusque 18 ans

  Les 5 premiers recevront un trophée par cross et les 3 premiers au classement final.

  Plus d’infos concernant les écolages, parlez-en avec Jurgen De Smet (JDS) au cross ou via téléphone 0476/41 30 07 ou envoyez un mail à [email protected]

 • 16 jun

  VLAGGENMANNEN GEZOCHT - RECHERCHE DE SIGNALISEURS DE DRAPEAU

  Wij zijn op zoek naar vlaggenmannen en/of medewerkers die wekelijks of af en toe kunnen inspringen.

  Bij interesse, gelieve contact op te nemen met Alain op 0475/52 01 45 voor meer info.


  Nous sommes à la recherche de signaliseurs de drapeau et/ou des collaborateurs qui peuvent aider chaque semaine ou occasionnellement.

  N'hésitez pas à contacter Alain au 0475/52 01 45 pour plus d'informations si vous êtes intéressés.

 • 22 jan

  IMBA

  Imba is de internationale federatie voor amateur motorsportbonden.
  Dit is een internationale koepelorganisatie met samenwerking van verschillende landen waar VMCF is bij aangesloten voor België.
  De andere landen zijn MON (NL), AMCA (GB), UFOLEP (FR), NRMF (RU), SAM (CH), DAMCV (DE), DMCU (DK), CAM (Tsjechië) en CSEN (Italië).
  De klasses MX1, MX2, ladies, zijspannen en jeugd zijn voorzien voor het Europees Kampioenschap. Dit jaar zijn er ook 4 proeven voor de jeugdrijders.

  Geïnteresseerden kunnen zich melden op [email protected] of telefonisch bij Martin Roels.
  Verdere informatie kan ook gevraagd worden bij de teamleaders : Betty Vanlommel (ladies), Bruno Van Eyck (MX Open), Kris Fleerackers (MX2) en Els Bamps (zijspannen).

  meer info: www.imba-mx.com
  In deze landen kan tevens (buiten de EK proeven) gereden worden met een afvaardiging door alle piloten. Dit is alleen voor piloten die aangesloten zijn bij VMCF.
  Afvaardigingen dienen aangevraagd te worden 10 dagen voor de wedstrijd op [email protected] of telefonisch via Martin Roels.

 • 21 mrt

  oproep aan alle piloten en supporters - appel à tous les pilotes et supporters

  Zoals jullie weten, wordt het steeds moeilijker om een motorcrossterrein en vergunning te verkrijgen en te behouden.

  Voor het verder bestaan van de motorcross te garanderen werden er binnen de UMC nieuwe afspraken gemaakt:

  1) Milieu:
  - Het gebruik van tear-offs wordt overal verboden
  - Afval: gelieve uw afval niet achter te laten op het terrein maar in de daartoe voorziene container te deponeren. Indien er geen container voorzien is, dient u uw afval mee naar huis te nemen.

  2) Veiligheid – Verzekering
  - Vanaf heden dient elke toeschouwer/supporter achter de koorden/nadars te blijven. Dit is belangrijk voor uw eigen veiligheid alsook voor de piloten. Indien een toeschouwer/supporter deze overtreding begaat, kan de reeks stilgelegd worden en wordt er niet meer herstart. Dit is uiteraard nadelig voor de piloten.

  De toekomst van de motorcross hangt dus mede van jullie allen af.
  Wij hopen dat wij op jullie medewerking kunnen tellen en hopen nog tal van mooie crossen te kunnen organiseren.


  Comme vous le savez, il devient de plus en plus difficile d’obtenir, ou même de maintenir, une licence pour un terrain de motocross.

  Afin de continuer à garantir l’existence du motocross, de nouveaux accords ont été convenus au sein de L’UMC:
  1) Environnement:
  - Il est interdit d’utiliser des « tear-offs » **
  - **Déchets
  : merci de ne pas laisser vos déchets sur le site, mais de les déponer dans le conteneur prévu à cet effet. En cas d’absence d’un conteneur, veuillez reprendre vos déchets à la maison.

  2) Sécurité – Assurance
  - A partir de maintenant, tout spectateur/supporter doit rester derrière les cordes/nadars. C’est non seulement important pour votre propre sécurité, mais aussi pour celle des pilotes. Si un spectateur/supporter commet cette infraction, la course peut être arrêtée et ne reprendra pas. Comme vous le comprendrez certainement, ceci est désavantageux pour les pilotes.

  L’avenir du motocross dépend donc également de vous tous.
  Nous espérons pouvoir compter sur votre collaboration et espérons pouvoir encore organiser beaucoup de motocross.

Data Protection Notice NL - FR

Gebruiksvoorwaarden website

Volgend event